Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

76. Не казвайте на Всевишния…

 

Не казвайте на Всевишния, на Този, Който е, на Този, от Когото зависи всичко, че не искате да бъдете като Него; не искате да бъдете святи и да изоставите всичките си грехове, зависимости и светски удоволствия. Не казвайте на Този, Който изпрати единствения Си Син да умре за хората, чрез Когото беше създадено всичко и за Когото беше създадено всичко, че игото Му е тежко! Искайте мъдрост и страх от Него преди да разсъждавате и да решите кое е добро или зло, тежко или леко за вас! Не само защото Той е създателя на всяко творение и направи човека по Свой образ и подобие, не само защото трябва да му се покоряваме безпрекословно, а и защото Той ще ни съди в последния ден, когато ще станат ясни всички дела.

Ужасно е да прославяме с живота си и да се покоряваме на този, който ни желае единствено злото, който се радва на непокорството ни и злите ни постъпки, когато унищожаваме душата си и затваряме пътя си към Бога. Да избереш за свое добро пътя на света и дявола и да казваш, че това е леко, добро и правилно! Това би трябвало да ни ужасява, а не да ни прави щастливи. Наистина е така. Ние всъщност не сме щастливи, а ужасени, уплашени и объркани от състоянието си, което наричаме свобода и висша духовност! Неуспешно се мъчим да прикрием истинското си положение с празни приказки за демокрация, право на личен избор, духовно възвисяване (в последните десетилетия чрез чалга, екшъни, простащина, „еротична” порнография, силни усещания и други подобни преживявания).

Дали наистина е по-лесно да бъдеш приятел с някой, който ти се подиграва, който те малтретира, лъже и те превръща в отрепка? В какво се състои подобна свобода, подобно щастие?

Нима е по-трудно да бъдеш с единствения, Който те обича, Който държи на образа и подобието Си в теб, Който плаче за всяко твое нещастие и заблуда, Който е готов с цената на собствената си кръв да спаси за вечността всяка човешка душа? Вярващи и невярващи, хора, нека се замислим какво вършим, кого приемаме, кого отхвърляме и как живеем! Дори според най-обикновената логика на непросветения от Святия Дух човешки ум е ясно, че този, който ни мрази, иска да ни унижи и да ни погуби, не е наш приятел, а наш враг. Значи не ни остава нищо друго, освен да следваме Този, Който ни е създал, Който ни обича, Който умря за нас, като ни примири отново със Създателя ни. Той плаче за нас, а когато се спасяваме, се радва безкрайно заедно с ангелите в небесата.

 

Юлия Борисова

Юли 2008

 

Free Web Hosting