Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Аз не търся слава…

 

Не търсиш слава? А как постъпваш когато някой ти я предложи?

Хората понякога изтъкват, че не правят това, което правят, заради славата. Клаудио Балиони пее:

…но аз не търся слава;

не е важно да стана известен.

Стига ми една китара

за да кръстосвам земята

и да говоря с хората като мен.

Проблемът е, че цяла Италия знае кой е Балиони. Стадионите се пукат по шевовете на концертите му, а почитателите от десетилетия го хвалят като най-добрия и единствения. Какво е станало с това чисто младежко намерение да не търси слава?

Да търсиш слава не означава просто да молиш хората да ти ръкопляскат, както правеше суетният човек в историята за Малкия принц. Да търсиш слава означава да приемаш и да се наслаждаваш на любовта на публиката, насочена към теб без да си я заслужил. Единствен Бог е достоен да бъде търсен, хвален, обичан и славен, затова само за него е нормално да издига и изтъква себе си, да пази ревниво славата си. Когато Божият слуга разбере това, фактът че не търси слава ще проличи по това, че спира хората когато искат да му ръкопляскат, затваря устите им когато понечат да го хвалят, избягва излишната публичност и събирането на големи тълпи заради себе си.

Да не търсиш слава не означава просто да си вършиш работата без да молиш за похвала и известност. Означава всекидневно, понякога ежеминутно да ОТКАЗВАШ предложенията на дявола да те прослави сред хората. Това направи Исус когато отклони изкушенията в пустинята. Това направиха Павел и Варнава в Листра (Деяния 14).

За един християнин това означава да се безпокои от това, че слушателите му ръкопляскат или викат, защото това са прояви на поклонение и на липса на себевладение. Да не приема награди за „най-добър”, за да не оскърби единствения добър, който го е направил мъничко като себе си. Да не се възползва от симпатиите на властимащите и богатите, защото с каквито се събере, такъв ще стане. А такива трудно ще влязат в небесното царство.

Да не търсиш слава означава да не търсиш славата, която не е твоя. По определение ние се раждаме лишени от Божията слава заради греха си (Римляни 3:23). Да желаеш Бог да те прослави (Римляни 2:7) е съвсем различно от това да желаеш Бог да накара хората да те прославят. Прославянето от Бога е покриване с неговата собствена слава, която Христос е заслужил за теб, като е отмил греха ти и ти е дал праведността си. То се изпълнява при възкресението, но започва още на тази земя, като в никакъв случай не означава, че хората ще те одобряват. Не се изразява и в това, че злите духове ще ти се подчиняват. Изразява се в живот като този, описан от Давид в Псалм 23. Изразява се в живот, който показва Христос като центъра на всичките ти желания и цели и така го прославя.

 

Лора Добрева

Август 2008

 

2 Тимотей 2:

8. Помни Исус Христос от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, 9. за което страдам дори до окови като злодей. Но Божието слово не се връзва. 10. Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христос Исус, заедно с вечна слава.

 

Исая 48:

3. От древността обявих предишните дела. Да! Излязоха от устата Ми и Аз ги прогласих; внезапно ги извърших и те се сбъднаха.

4. Понеже познавах, че си упорит, че вратът ти е желязна жила и челото ти - медно,

5. затова от древността ти обявих тези неща, преди да станат ти ги прогласих, да не би да кажеш: Идолът ми ги извърши, да! Изваяното ми и излятото ми ги заповяда.

6. Това ти си чул; виж всичко това; и вие, няма ли вие да го прогласите? Отсега ти изявявам нови неща, дори скрити, които ти не си знаел.

7. Те сега станаха, а не отдавна, и преди този ден дори не си слушал за тях, да не би да кажеш: Ето, аз знаех това.

8. Нито си слушал, нито даже си знаел, нито дори ушите ти са били отворени от древността; защото знаех, че ти постъпваше много коварно и още от утробата си бил наречен престъпник.

9. Заради Своето име ще отложа изливането на гнева Си и заради славата Си ще се въздържа от тебе, да не те изтребя.

10. Ето, очистих те, но не като сребро; изпитах те в пещта на скръбта.

11. Заради Себе Си ще сторя това; защото как да се оскверни името Ми? Да! Не искам да дам славата Си на друг.

12. Чуй Ме, Якове, и ти, Израелю, когото Аз призовах: Аз съм същият - Аз съм първият и Аз съм последният.

13. Да! Моята ръка основа земята и десницата Ми разпростря небето; когато ги извикам, те всички се представят.

 

Free Web Hosting