Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Ние...


Ние... Ние сме най-големите грешници. Ние не сме заслужили нищо добро; не заслужаваме в момента, няма и да заслужим никога! Всичко ни е било дадено от Създателя още преди да осъзнаем, че съществуваме, преди да извършим каквото и да било – дори първия грях. Още по-малко, преди да извършим нещо, което сами можем да окачествим като „добро“ и да поискаме за него „заслужена“ награда!

Ние не заслужаваме да се отнасят с нас добре – Бог заслужава това, защото Той единствен е БЛАГ! Заради Него трябва да се уважаваме и обичаме, а не защото сме добри, оправдани, скъпоценни, тоест, защото заслужаваме почит и уважение. Затова трябва да живеем всеки ден с мисълта, че ще претърпяваме постоянно „несправедливи“ обиди, гонения, подигравки; дори от хора, които не ни познават, не знаят, че сме християни и ни обиждат просто защото сърцето им е зло. Още по-тежко е когато виждаме зли сърца да обиждат беззащитни хора – малки деца, немощни, болни, възрастни. Тогава се разгневяваме или искаме да се разгневим и да им покажем колко са противни, лоши, долни. За миг сякаш забравяме, че сме същите и не вършим зло постоянно само защото Бог ни е дал дух на самоконтрол и ние Го обичаме много! Ако обаче не запазваме винаги този самоконтрол, ние ще станем отново като другите.

Бог е дал слънцето, водата, въздуха съвсем безплатно на ВСИЧКИ! Независимо как постъпваме, никой не е лишен от тях. Нека да бъдем като Него, разбира се доколкото е възможно, докато все още не сме напълно освободени от греха и от присъствието му около нас.

Най-горещата ми молитва винаги е била да приема от Исус неговата кротост, за да мога когато видя зле постъпващи хора (включвам и себе си), да остана смирена и спокойна, с необяснимия мир вътре в мен и да заплача за тях. Сигурно в повечето случаи бих им казала колко лошо постъпват, но не искам да се гневя и да поставя по този начин себе си по-високо от тях. От това няма полза. Гневът не върши Божията ПРАВДА! Тези думи имат изключително дълбок смисъл, който трябва да проникне в душите ни и заедно с Божието смирение да върши Божията правда.


Ваша в Исус: Юлия


Free Web Hosting