Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Какво представлява кръщението във вода и за кого е предназначено?


Йоан 2:22-25:

„Но Той говореше за храма на тялото Си. И тъй, когато биде възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на писаното, и на словото, което Исус беше говорил. И когато беше в Ерусалим, на пасхата през празника, МНОЗИНА ПОВЯРВАХА в НЕГОВОТО ИМЕ, като гледаха ЗНАМЕНИЯТА, които вършеше. Но Исус НЕ ИМ СЕ ДОВЕРЯВАШЕ, защото ПОЗНАВАШЕ всичките човеци, и защото Той нямаше нужда да Му свидетелствува някой за човека, понеже сам знаеше що има в човека.“

Исус ни казва съвсем ясно, че никой и нищо не е в състояние да Го заблуди относно това, дали вярваме истински в Него. Как мислите тогава: достатъчно ли е просто някога, след като сте видели чудеса и ЗНАМЕНИЯ (например изцеления) и сте казали, че вярвате в името на Исус, да сте вече наистина новородени и спасени?


Марк 1:1-11 (превод от Нов завет от френски език):

Тук започва Благата вест (добрата новина) за Исус Христос, Сина на Бога. В книгата на пророк Исая е написано: Ето, ще изпратя пред Тебе вестителя си, казва Бог, за да отвори ПЪТЯ за Тебе. Това е гласът на един човек, който вика в пустинята: „Пригответе ПЪТЯ за Господа, направете СЪВСЕМ ПРАВИ ПЪТЕКИ за Него!“

Така се появи в пустинята Йоан Кръстител; и той призоваваше: „Променете поведението си, кръстете се във вода, и Бог ще прости греховете ви.“ Жителите на областта Юдея и на Ерусалим идваха при него. Те открито, пред всички изповядваха греховете си и Йоан ги кръщаваше в река Йордан.

Йоан носеше дрехи от камилска козина, кожен колан и се хранеше с акриди и див мед. Той обявяваше пред тълпата: „Този, Който идва СЛЕД мене е по-силен от мене; аз дори не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на сандалите Му. Аз ви кръстих с ВОДА, а Той ще ви кръсти със СВЯТИЯ ДУХ.“

Тогава дойде Исус от Назарет, който се намира в Галилея и Йоан Го кръсти в река Йордан. В МОМЕНТА, когато Исус ИЗЛИЗАШЕ от водата, видя как небето се отваря и Святият Дух слиза върху Него като гълъб. И се чу глас от небето: „Ти си моят любим Син; в Тебе е цялата ми радост.“

Кое е по-напред – покаянието и промяната в поведението (раждането от вода) или новорождението отгоре, от Святия Дух? Нека всеки сам си отговори, докато чете и препрочита Писанията. Независимо в коя „църква“ ходи, към каква „деноминация“ принадлежи и се гордее с тази си „принадлежност“!

„Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой ОТГОРЕ (или: ОТНОВО), не може да види Божието царство. Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от ВОДА И ДУХ, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите ОТГОРЕ.“ (Йоан 3:3-7).

Ето и коментарът към Марк 1:1-11 от Новия завет на френски език, написан в полето до тези стихове: „Кръщението във вода е знак за промяна и обръщане към Бога. Кръщението, което Йоан извършваше, е нещо повече от обредно окъпване за очистване. То е знак за ПРОМЯНА (обръщение, покаяние) и за ПОДГОТОВКА ЗА ПРИЕМАНЕ на ПРОШКАТА от Бога. Оставяйки се да бъде кръстен във вода, Исус се приобщава към всички, които се обръщат към Бога. В този момент Бог Отец обявява любовта си към Сина, Когото е избрал.“


Юлия Борисова, май 2011


Free Web Hosting