Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

“Ето, аз съм сухо дърво!”

 

Не задължавайте жената в Христос да се омъжи! Служението й не зависи от това. Тя вече е омъжена за най-добрия Служител, произхожда от Него и Му е сестра.

Не й внушавайте, че без мъж нощите ще бъдат дълги, а дните – самотни. Напротив, Христос иде скоро. Неговата сватба наближава. Предстои съвършеният вечен съюз, най-близкото общение, най-голямата радост. Всеки от нас е сгоден и очаква сватбата си с Господ, а в същото време с вяра вече вкусва от вечността. Запечатан е от Святия Дух като с венчална халка на ръката си. Откупен от блудството (Осия 3:1). Посветен. Ангажиран.

Погледни сестра си в Господа – неин баща е Бог Отец. Христос й е брат – тя прилича все повече на Него и има Неговото служение. Не е ли по-добре да я окуражиш в тези неща, отколкото да я молиш да “си намери мъж”, все едно че намира някаква вещ или стока в магазина?

Погледни я – Божият Дух живее в нея по силата на завет, по-голям от който и да е земен брак. Той излива в нея съвършената Си любов и й е по-близък отколкото който и да е мъж би пожелал да бъде.

“Не е добре за мъжа да бъде сам”. Именно. Но днес Божиите мъже не са като първия, а като втория Адам. Съразпънат съм с Христос; и вече не аз живея, а Христос живее в мен; и животът, който сега живея в плътта, го живея с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде Себе Си заради мен. (Галатяни 2:20) Заради Христос ли обичаш жена си или заради себе си?

Да ви опиша ли завета между мъжа и Бог със същите думи, които използвах за жената? Опитайте сами. Заменете “тя”, “нея”, “я”, “й” с “той”, “него”, “го”, “му”. Това не е хомосексуално мислене. Аз Съм Този, Който Съм няма пол. Това е любов и посвещение.

Ако първо изберем Христос, Той ще избере за нас. Ако Го поставим на първо място, Той ще вземе най-доброто решение по отношение на това дали да ни събере с някого и с кого.

Моля, не оказвайте натиск върху брата или сестрата да се женят!

 

Но по моето мнение, по-щастлива е, ако си остане така; а мисля, че и аз имам Божия Дух.

IКоринтяни 7:40

 

И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старейшините; и никой не можеше да научи песента, освен сто  четиридесет и четирите хиляди, които бяха изкупените от земята. Те са онези, които не са се осквернили с жени, защото са девствени; те са, които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето. И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни.

Откровение 14:3-5

 

И скопецът да не казва: Ето, аз съм сухо дърво! Защото така казва Господ за скопците, които пазят съботите Ми и избират това, в което благоволя, и здраво държат завета Ми: На тях ще дам в дома Си и вътре в стените Си място и име по-добро от синове и дъщери. На тях ще дам вечно име, което няма да се изличи.

Исая 56:3-5

 

Лора Добрева

 

Free Web Hosting