Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Съединяване

 

Когато умът му има определени намерения и сърцето му ме желае, ръцете оставят следи. Докосването на мъж може само да ме омърси. Любовният акт би отнел част от мен.

Докосването на моя Господ ме очиства. Ръцете Му лекуват и ако в тялото ми нещо липсва, Той го възстановява.

 

Съединяването в една плът с мъж би било края на невинността ми – тази невинност, с която Бог е създал тялото ми, за разлика от греховността на душата, която Адам ми е предал. Бог знае защо е решил точно девствена жена да направи майка на Исус.

Съединяването в един дух с Господ е насладата, за която не съжалявам и никога няма да съжалявам.

 

Как да направя от брат си свой съпруг? Обичам братята си. Искам те да знаят, че в този живот могат да получат нещо по-хубаво от моята любов и моето тяло – любовта на Бог и Неговия Дух. Още сега те могат да са единствено и изцяло Негови. 

 

В миналото мъжете са искали да се женят за девици. Девството е било обещавано и ако се окажело лъжа, това било престъпление. Вярвам, че моят Господ също иска да вземе девица за своя жена.  Зная, че съм част от Църквата Му, но искам лично да съм женена за Него. Влязохме в завет когато повярвах в жертвата на Сина Му. Защо да слагам между нас посредник, глава преди главата, от когото да зависи моето подчинение на Христос?

 

Сега, когато Бог ме изобличава и ме освобождава (според моето желание и постоянство) от пожеланието на очите и похотта на плътта, зная че мога да живея без секс. Можеш ли да си го представиш за себе си? (Хората от света не могат.) Да се откажеш от нещо, което само по себе си не е грях, за да служиш без отклоняване на вниманието?

 

Може би искаш да имаш деца. Има деца, които Бог дава по обещание и които по-късно спасява. Ами ако твоите не са такива? Ами ако спомогнеш за създаването на поредната душа, която да отиде в ада?

 

“Останалото време е кратко; затова и тези, които имат жени, нека бъдат като че нямат… защото сегашното състояние на този свят преминава.”

 

Лора Добрева

 

Free Web Hosting