Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Не е добре за човек да бъде сам...

 

Има ли противоречие в тези стихове?

“И Господ Бог каза: НЕ Е ДОБРЕ ЗА ЧОВЕКА ДА БЪДЕ САМ; ще му създам подходящ помощник. И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека, за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко одушевено същество, това име му остана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но помощник, подходящ за човека, не се намери” (Битие 2:18-20).

и

„А относно това, що ми писахте: ДОБРЕ Е ЧОВЕК ДА СЕ НЕ ДОКОСВА ДО ЖЕНА. Но, за да се ИЗБЯГВАТ БЛУДОДЕЯНИЯТА, нека всеки мъж има своя си жена, и всяка жена да има свой мъж. Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение; подобно и жената с мъжа. Жената НЕ ВЛАДЕЕ своето тяло, а мъжът; така И МЪЖЪТ НЕ ВЛАДЕЕ своето тяло, а жената...Обаче, бих желал всичките човеци да бъдат какъвто съм аз. А на неженените и вдовиците казвам: Добро е за тях, ако си останат такива, какъвто съм и аз.Но, ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разжегват” (1 Коринтяни 7:1-9).

Павел изтъква ли друга причина, когато дава „ПОЗВОЛЕНИЕ“ (както сам той го нарича - „Но, това казвам, като позволение, а не като заповед.”) на християните да се женят ОСВЕН, за да не се „РАЗЖЕГВАТ“ и за да се „ИЗБЯГВАТ БЛУДОДЕЯНИЯТА“? Не.

От друга страна обаче не пропуска да отбележи, че е най-добре човек да остава в това положение, в което го е заварила вярата, новорождението от Духа. Защо? Защото, както е казано, Бог МРАЗИ раздялата и още: „... и ТЪЙ, ОНОВА, КОЕТО БОГ Е СЪЧЕТАЛ, ЧОВЕК ДА ГО НЕ РАЗЛЪЧВА” (Марк 10:9).

Защо да не го разлъчва? Защо Бог мрази раздялата? Защото в Писанието още е казано по повод на избрания за целите на Бога израелски народ: „До кога ще се СКИТАШ НАСАМ НАТАМ, дъщерьо ОТСТЪПНИЦЕ? Защото Господ направи ново нещо на земята, - ЖЕНА ЩЕ ОКРЪЖИ (спаси) мъж” (Еремия 31:22). Това „ново нещо на земята“ всъщност е доста старо – още от създаването на света: „Но помощник (всред животните), подходящ за човека, не се намери” и „Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека“ (Битие 2:21,22). Виждаме съвсем ясно, че при отхвърлянето на животните като „подходящи помощници“ и създаването на жената като жива част от него, изобщо не става въпрос за помощник, на чиято животинска сила или човешка мишца (сила) Адам да разчита, или за сексуален партньор, който да му доставя просто физическо удоволствие, а за „помощник, който ще спаси мъжа.“ От самото начало на света Бог ни показва и пророкува, че ще имаме нужда от духовно спасение, от новорождение, от връщане към вечния живот, любовта и покорството си пред Него.

Това личи и от самия разказ за сътворението. Бог създаде ЕДИН ЧОВЕК и МНОГО ЖИВОТНИ. Нима всред тях нямаше животни, които да могат да го радват, забавляват и да му служат за животинска тяга? Разбира се, че имаше; и виждаме как през хилядолетията животните служеха и служат все още за тези цели, както и за храна. Нима Бог не можеше да създаде отделно от Адам жена от кал, да й вдъхне Дъх и да му я даде за „някакъв“ помощник – да не скучае, да има с кого да си доставя удоволствие, да му ражда деца и т.н.?

Бог направи всичко както Той желаеше, за целите, които Той имаше, а не за удовлетворяване на нечистите плътски желания на падналия и живеещ в грях човек. Затова и Писанието ни пояснява: „И пак казвате: Защо? Защото Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти към която си постъпил невярно, При все че ти е съпруга и ЗАВЕТНА ЖЕНА, Защото не направи ли Той ДВАМАТА ЕДИН ЧОВЕК, ако и да ИМАШЕ ОЩЕ ОТ ДУХА на живота? И защо ЕДИН? За да очаква НАБОЖНО ПОТОМСТВО. Затова внимавайте в ПОХОТИТЕ СИ, и никой да не постъпва невярно към жената на младостта си. Защото, казва Господ, Израилевия Бог: АЗ МРАЗЯ НАПУСКАНЕ - И онзи, който покрива дрехите си с насилие, казва Господ на Силите. Затова внимавайте в похотите си, да не би да постъпвате невярно “ (Малахия 2:14-16).

Бог имаше „ОЩЕ ОТ ДУХА на живота“, можеше да направи жената отделно. На Него обаче Му беше необходимо „НАБОЖНО ПОТОМСТВО“ - тоест, ПОТОМЪКА ИСУС!!!

Как ние си позволяваме да хулим Бога, да тъпчем Христовата кръв, пролята за нашето спасение, да пренебрегваме истинските Му планове и цели като се разжегваме и прелюбодействаме в страстите си към чужди жени, мъже и богове? Как се осмеляваме да тълкуваме думите Му съобразно нашите греховни, светски, плътски човешки и бесовски страсти? Ние твърдим, изваждайки поучения от контекста на цялостния Божи план, че щом Бог е казал: „Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник”, значи Той ни разрешава да се женим, развеждаме, да изоставяме Божието дело и да служим на своите си страсти и на светските страсти на „половинките си.“ И разбира се съвсем избягваме да се замисляме върху думите на Павел, Исус и другите апостоли и пророци: „... те рекоха: Моисей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне. А Исус им рече: Поради вашето КОРАВОСЪРДЕЧИЕ ви е написал тая заповед; обаче, в началото на създанието, Бог ги е направил мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще бъдат, една плът; така че не са вече двама, а една плът “(Марк 10:4-8).

„Относно девиците нямам заповед от Господа; но давам мнение като един, който е получил милост от Господа да бъде верен. И тъй, поради настоящата неволя, ето какво мисля за добро, че е добре за човека така да остане както си е. Вързан ли си в жена? не търси развързване. Отвързан ли си от жена? не търси жена. Но, ако се и ожениш, не съгрешаваш; и девица, ако се омъжи, не съгрешава; но такива ще имат житейски скърби, а пък аз ви жаля. Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат; и които плачат, като че не плачат; които се радват, като че не се радват; които купуват, като че нищо не притежават; и които си служат със света, като че не са предани на него; защото сегашното състояние на тоя свят преминава. А аз желая вие да бъдете безгрижни. Нежененият се грижи за това, което е Господно, как да угажда на Господа; а жененият се грижи за това, което е светско, как да угажда на жена си. Тъй също има разлика и между жена и девица. Неомъжената се грижи за това, което е Господно, за да бъде свята и в тяло и в дух; а омъжената се грижи за това, което е светско, как да угажда на мъжа си. И това казвам за вашата собствена полза, не да ви държа с оглавник, но заради благоприличието, и ЗА ДА СЛУЖИТЕ НА ГОСПОДА БЕЗ ОТВЛИЧАНЕ НА УМА“ (1 Коринтяни 7:25-35).

А какво трябва да означават за нас думите: „... а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме” (Матей 19:12б).

„Но всеки има своя особен дар от Бога, един така, а друг инак. А на неженените и вдовиците казвам: Добро е за тях, ако си останат такива, какъвто съм и аз. Но, ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разжегват.“ (1 Коринтяни 7:7б-9).

Едни „имат“ дар от Бога да бъдат „скопци“; но не просто скопци, защото могат да се контролират сами и да не се разжегват, а за да служат на Бога! Други „имат“ дар от Бога да се женят; но не да се женят, за да се разжегват постоянно, пък било то дори към собствените си съпруги и съпрузи. Дарът не е самата женитба и секса, който я съпровожда, а това да знаеш, че тялото ти вече не е твое, а само на съпруга (съпругата), както и неговото (нейното) тяло е вече само твое!!! Ако знаеш това, приемаш го и признаваш властта на Бога в този дар като заповед, ще живееш безопасно, без да прелюбодействаш и ще Му служиш „без отвличане на ума“ и без да вършиш грях!

„ЖЕНАТА НЕ ВЛАДЕЕ СВОЕТО ТЯЛО, а МЪЖЪТ; така и МЪЖЪТ НЕ ВЛАДЕЕ СВОЕТО ТЯЛО, а ЖЕНАТА (1 Коринтяни 7:4).

„Това само казвам, братя, че останалото време е кратко; затова и тия, които имат жени, нека бъдат, като че нямат; и които плачат, като че не плачат; които се радват, като че не се радват; които купуват, като че нищо не притежават; и които си служат със света, като че не са предани на него; защото сегашното състояние на тоя свят преминава” (1 Коринтяни 7:29-31).

И накрая:

„А на другите казвам аз, не Господ: Ако някой брат има невярваща жена, и тя е съгласна да живее с него, да не я напуща. И жена, която има невярващ мъж, и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си... Защото отгде знаеш ЖЕНО, дали не ще спасиш МЪЖА си? или отгде знаеш МЪЖО, дали не ще спасиш ЖЕНА си? (1 Коринтяни 7:12,13;16). Тези стихове ни напомнят и ни връщат към Еремия 31:22:

„До кога ще се СКИТАШ НАСАМ НАТАМ, дъщерьо ОТСТЪПНИЦЕ? Защото Господ направи ново нещо на земята, - ЖЕНА ЩЕ ОКРЪЖИ (спаси) мъж.” Бог приканва народа си да се прибере при Него, защото има план точно чрез народа си да даде плът на Спасителя. Освен това приканва всеки двама съпрузи да останат както ги е заварила вярата, т.е. женени, защото „жена ще окръжи (спаси) мъж“ важи и за всяко конкретно брачно взаимоотношение. Обратното също важи: мъж ще спаси жена, защото „нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената, в Господа; защото, както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога“ (1 Коринтяни 11:11,12).


Юлия Борисова, януари 2013 година


Free Web Hosting