Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Разводно писмо

 

В началото Бог не е разрешил многоженството. Не е разрешил и раздялата.

„Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.” (Битие 2:21-24).

„Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва.” (Матей 19:6)

После е разрешил многоженството, защото е възнамерявал да спасява и други хора, от други народи, които никога не са го търсили; а и защото мъжете от народа Му са станали непокорни и коравосърдечни! Така Бог се е опитал поне да предотврати раздялата, разрешавайки на мъжа да има и други жени, само да не изоставя тази/тези, които преди това е познал като свои жени.

„Тогава дойдоха при Него фарисеи, които, изпитвайки Го, казаха: Позволено ли е на човека да напусне жена си по всякаква причина? А той в отговор рече: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е направил, направил ги е от начало мъжко и женско, и е казал: "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът?" Така щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. Казват му: Тогава Моисей защо заповяда, мъжът й да й даде разводно писмо и да я напусне? Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е оставил да си напущате жените; но отначало не е било така. И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, прелюбодействува. Казват Му учениците: АКО Е ТАКОВА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА МЪЖА КЪМ ЖЕНАТА, ПО-ДОБРЕ ДА НЕ СЕ ЖЕНИ. А той им рече: Не могат всички да приемат тая дума, но ония, на които е дадено. Защото има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има пък скопци, които са били скопени от човеци; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме.” (Матей 19:3-12)

„Ако си вземе още една жена, да не лиши оная от храната й, от дрехите й и от съпружеско съжитие с нея. И ако не й направи тия трите, тогава тя нека си излезе даром, без откуп.” (Изход 21:10,11)

„... и, ето, момата наклеветил я е в срамотни работи, като е казал: Не намерих дъщеря ти девица; но ето белезите от девството на дъщеря ми. И да разгънат дрехата пред градските старейшини. Тогава старейшините на оня град да вземат човека да го накажат, като го глобят сто сребърни сикли; той да ги даде на бащата на момата, защото е навлякъл лошо име на Израилска девица. И тя да му бъде жена; НЕ БИВА ДА Я НАПУСКА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СИ ЖИВОТ” (Втор. 22:17-19)

Бог говори и за себе си така:

“Така казва Господ: Где е разводното писмо на майка ви, с което я напуснах? Или на кого от заимодавците си ви продадох? Ето, поради вашите беззакония бяхте продадени, и поради вашите престъпления биде напусната майка ви. Защо, когато дойдох, нямаше никой, - Когато повиках, нямаше кой да отговори? Скъсила ли се е някак ръката Ми та да не може да изкупва? Или нямам ли сила да избавям?” (Исая 50:1,2а)

“И рекох: Като направи всичко това тя ще се върне при Мене; но тя не се върна. И сестра й невярната Юда видя това. И видях, когато отстъпницата Израил прелюбодействува, и Аз по тая именно причина я напуснах и дадох й РАЗВОДНО ПИСМО, че сестра й невярната Юда пак не се уплаши, но отиде и тя да блудствува.” (Еремия 3:7,8)

Обаче ролята на мъжа като ОБРАЗ и СЛАВА на Бога е била и трябва да бъде и днес да прави това, което и Бог прави: да остава верен на жена си, на завета си с нея, а не да се разпалва по други жени.

“А на жените заръчвам, и то не аз, но Господ: Жена да не оставя мъжа си; (но, ако го остави, нека остане неомъжена, или нека се помири с мъжа си;) и мъж да не напуща жена си”. (1 Кор 7:10,11)

Тъй като обаче плътта е слаба, а и Бог е определил и други хора от други народи за спасение и защото мрази раздяла, е разрешил някога на мъжете да имат повече от една жена. Мъжът е трябвало да остава верен на жената на младостта си и да не я оставя, както Бог е верен на завета си. Независимо дали ние сме верни или не на този завет, Бог остава верен и изпълнява условията на този завет. Фактически Той казва: „Ако не ми изневерявате и не блудствате с други богове, ще бъдете мои и няма да ви отхвърля. Ако сте неверни, аз ще остана верен на себе си и ще ви изоставя, докато поколенията ви не се върнат от лошите си пътища и не се покаят. Тогава отново ще ви приема.“ Същият завет сключват мъжът и жената и затова задължението на мъжа към жената се стори много тежко за юдеите, когато Исус им говореше и те казаха: „Щом е така, по-добре е за мъжа никога да не се жени.“

„Още било казано: "Който си напусне жената, нека й даде разводно писмо". А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува. (Матей 5:31,32)

Така че, скъпи мъже християни, тежка и отговорна е вашата роля пред Господа в Неговото царство!!! Не си мислете, че можете безнаказано да се правите на ни чули, ни видели, ни разбрали Божието слово и заповедта на Бога към вас относно жените! Не покривайте главата си, не я заравяйте в пясъка. Защото сте ОБРАЗ и СЛАВА на Бога!

„Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога; а жената е слава на мъжа.“ (1 Кор 11:7)


Юлия Борисова, февруари 2013 година


Free Web Hosting