Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

Фен или последовател?

 

Преди да се покаем, светът ни учи как да сме фенове. Това да си фен донякъде прилича на това да си последовател. Фенът следва и имитира, като го прави защото му харесва. Той е фен на хора и неща. Но последователят на Христос следва и се учи от Господ, без да зависи от хората.

Преди да повярвам аз бях пристрастена към неправилния тип музика, сега съм пристрастена към правилния тип музика (хваление и поклонение), но познайте какво! Аз си оставам пристрастена! Като християнка продължавам да си търся любими изпълнители, групи и стилове. Има обаче една нова категория любими неща: любими проповедници. Е, и, какво? Пак си имам любимци!

Но това са частни случаи на фенството в църквата. Фенът, ходещ на църква, прави следните неща: 1. ходи редовно на църква; 2. ако случайно има домашна група, ходи и там редовно; 3. ходи на конференции и 4. концерти. Обича да прави нещата с по-големи групи хора, защото така се чувства по-уверен.

Знаете ли какво става с фена, когато се изправи пред Божия съд? Господ му казва:

“Когато бях гладен, ти не сподели с мен храната си (и когато постеше, спестяваше пари вместо да дадеш това, което не си изял, на гладния);

когато бях гол, не ме облече;

когато бях в затвора, не ме посети;

когато бях самотен и наранен, не ме утеши;

когато бях немощен, не ме хвана за ръка;

когато бях болен, не положи ръце на мен. Затова не те познавам и те пращам на вечно наказание.”

Това е съдбата на фена. И ние ще си останем фенове докато не започнем да служим по най-практични начини на бедните, болните, сираците, вдовиците, самотните майки, угнетените и затворените. Тези категории хора се срещат почти на всяка страница от библията.

Ще завърша с пример от живота на Бил Уилсън, водач на голямо неделно училище в Щатите. Когато започва да служи на децата от бедните квартали в Ню Йорк, в едно християнско телевизионно предаване го питат: “Пастор Бил, кога получихте специалния си призив за служение?” Той отговаря: “Никога не съм получавал специален призив”. Тогава водещата спешно пуска реклами. Бил обяснява отговора си така: Няма нужда да чакаме специален призив, защото призивът е на всяка втора страница от библията.  Нуждата е нашия призив.

Господ да ви благослови да бъдете истински последователи, а не фенове.

 

“Словото, което дойде към Йеремия от Господа: Застани в портата на дома Господен и възгласи там това слово, като кажеш: Слушайте словото Господне, всички юдеи, които влизате през тези порти, за да се преклоните пред Господа. Така казва Господ на Силите, Израелският Бог: Поправете пътищата си и делата си и Аз ще ви утвърдя на това място. Не уповавайте на лъжливи думи, за да казвате: Храмът Господен, храмът Господен, храмът Господен е това. Защото ако наистина поправите пътищата си и делата си, ако съдите съвършено право между човека и ближния му, ако не угнетявате чужденеца, сирачето и вдовицата и не проливате невинна кръв на това място, нито следвате чужди богове за ваша вреда, тогава ще ви направя да живеете на това място, в земята, която дадох на бащите ви от века и до века. …

И сега, понеже извършихте всички тези дела, казва Господ, и Аз ви говорих, като ставах рано и говорих, а вие не послушахте, и ви виках, но не отговорихте; затова ще направя на дома, който се нарича с Моето име, на който вие уповавате, и на мястото, което дадох на вас и на бащите ви, както направих на Сило. И ще ви отхвърля от лицето Си, както отхвърлих всичките ви братя, цялото Ефремово потомство. Затова ти недей се моли за този народ и не възнасяй вик или молба за тях, нито ходатайствай пред Мен; защото няма да те послушам.” (Еремия 7:1-16)

Free Web Hosting