Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

ВЕБИ – клон на Държавна сигурност?


Случайно попаднах на сайта на Висшия Евангелски Богословски Институт и прочетох няколко документа, за които не се съмнявам, че нарушават етиката и дори някои закони. Вие може и да се сетите кои. Чудя се дали в изработването на документите не са участвали служители на бившата "Държавна сигурност"....

Вижте само колко пъти се повтаря въпросът дали кандидат-студентът заслужава доверие.

Забележете и това, че не само кандидатът, но и приятелите и пасторът му трябва да дадат информация за семейството, миналото, психичното състояние на кандидата. Ако си взимал някога наркотици, ще трявба да обясниш на отделна страница. Трябва да декларираш от къде ще дойдат парите за следването ти.

Ако не си член на църква, няма да те приемат. Сигурно защото човек, който не седи под никой пастор (буквално), ще е опасен за състудентите си.

Изпитният конспект съдържа петдесятно верую. Ако на изпита не кажеш, че Бог е задължен да изцели всеки вярващ съвършено, няма да бъдеш приет. Забележително, като се имат предвид Спасителят, умрял на 120 год. в съня си и здравите като бикове Павел и Тимотей.

Не ме разбирайте погрешно. Не желая правилата да бъдат променени така, че и аз да мога да вляза. Няма светско училище, което да ме научи на Божия път, особено ако то преподава доктрините на определена деноминация вместо Библията. Надявам се обаче някои от хората, които се интересуват от петдесятното висше образование, да разберат с какви хора ще си имат работа.

Инфо от http://www.sofiapbc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=60


http://www.sofiapbc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=60

-------------------------------------------


Документи, необходими за кандидатстване във Висшия Евангелски Богословски Институт:

# изпитен конспект и ръководство за подготовка

# заявление за кандидатстване

# бланки за препоръки от ръководителя на църквата, в която сте член и от двама приятели


Допълнителни приложения, които всеки кандидат трябва да има:

# ксерокс-копие от дипломата за завършено средно образование, като оригиналът се представя за заверка в деня на изпита

# медицинско свидетелство

# справка от районния психиатричен диспансер

# две актуални цветни снимки формат 3/4

# кратко есе с личното свидетелство на кандидат-студента в размер от 1.5 страници във формат А4

------------------------------------------


Ето съдържанието на пастирската препоръка:


******************************************************************


Висш Евангелски Богословски Институт

ул. „Паскал Тодоров“ №4, кв. „Овча купел“, гр. София 1618, тел. 02 955 92 93


ПРЕПОРЪКА ОТ ПАСТИР


(Моля, попълнете на машина или с печатни букви)

Име на кандидата: _________________________________________________________

(Трите имена по паспорт)


Адрес: ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


Гореспоменатото лице кандидатства за приемане във Висшия евангелски богословски институт. Вашата препоръка ще бъде много важна при обсъждането приема на кандидата. Благодарим Ви за съдействието. Информацията, която ще ни предоставите е поверителна (попълва се и се изпраща без знанието на кандидат-студента).


ТЕЗИ ВЪПРОСИ СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ ПАСТИРА

(отбелязва се с „х“)

Име, фамилия: _____________________________________________________________

Длъжност: _________________________________ Тел № _________________________

Адрес: ______________________________ Област _________________ Код ________


1. От колко време познавате кандидата? ____________________________________


2. Колко добре познавате кандидата?

�� Само по име и външен вид

�� Слабо, провели сме няколко разговора

�� Познавам го/я приблизително добре

�� Познавам го/я доста добре


3. Доколкото познавате кандидата, той/тя посветил ли е живота си на Исус Христос?

Да �� Не �� Не зная ��


4. До каква степен кандидатът участва в живота на църквата?

�� Не посещава църквата ни редовно - показва малък интерес.

�� Посещава църквата ни редовно - рядко участва в живота й.

�� Посещава църквата ни редовно - умее да работи с други хора и има желание да помага.

�� Посещава църквата ни редовно-включва се ентусиазирано в живота й.


5. Как бихте оценили влиянието на кандидата, в духовен смисъл, върху другите хора?

Изключително �� Добро �� Средно �� Под средно ниво ��


6. Как ще оцените способността на кандидата да:

РЪКОВОДИ

Изключително �� Добро �� Средно �� Под средно ниво ��

ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ

Изключително �� Добро �� Средно �� Под средно ниво ��

ЛОЯЛНОСТ КЪМ ЦЪРКВАТА

Изключително �� Добро �� Средно �� Под средно ниво ��


7. Как ще оцените способността на кандидата по отношение на следните негови качества:

Изключително Добро Средно Под средно ниво

Умствени възможности �� �� �� ��

Инициативност �� �� �� ��

Загриженост за другите хора �� �� �� ��

Способност да ръководи �� �� �� ��

Умение да общува с хората �� �� �� ��

Лично излъчване �� �� �� ��

Християнски живот �� �� �� ��

Способност да сътрудничи на други хора �� �� �� ��

Може ли да се разчита на него �� �� �� ��


8. В какъв вид служение е участвал кандидата?

___________________________________________________________________________

(неделно училище, младежка група, хор или други)


9. Можете ли напълно да се доверите на кандидата като имате пред вид цялостното му поведение?

Да �� Не �� (Ако Не, моля обяснете защо)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


10. Кандидатът употребява ли:

Цигари или тютюн ___ Наркотици ___ Алкохолни напитки ___ Не зная ___


11. Има ли черти от характера на кандидата, които биха попречили на взаимоотношенията му/й с други хора? Обосновете се:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


12. Опишете някои домашни фактори, които биха оказали влияние върху обучението на кандидата. Моля, споменете както положителните така и отрицателните фактори. Коментирайте семейството и социалния произход на кандидата.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


13. Считате ли, че кадидатът е емоционално стабилен, за да се справи с християнското служение (на пълен или непълен щат)? Обосновете се:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


14. Ако кандидатът е семеен, моля коментирайте положителните и отрицателните фактори, които могат

да окажат влияние върху успеха на кандидата при обучението му.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


15. ДА! Давам препоръката си за този кандидат ��

НЕ! Не давам препоръката си за този кандидат ��

Ако не го препоръчвате, моля обяснете защо:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Подпис: ___________________________ Дата: _______________

Висш Евангелски БогословскиИнститут

ул. Паскал Тодоров 4, кв. Овча купел, гр. София 1618, тел. 02 955 92 93*****************************************************************************ПРЕПОРЪКА ОТ ПРИЯТЕЛ-ХРИСТИЯНИН


(Моля попълнете на машина или с печатни букви)


Име на кандидата: _________________________________________________________

(Трите имена по паспорт)


Адрес: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Гореспоменатото лице кандидатства за приемане във Висшия Евангелски Богословски Институт. Вашата препоръка ще бъде много ценна при обсъждането приема на кандидата. Благодарим Ви за съдействието. Информацията, която ще ни предоставите е поверителна (попълва се и се изпраща без знанието на кандидат-студента).


ТЕЗИ ВЪПРОСИ СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ ПРИЯТЕЛ-ХРИСТИЯНИН

(отбелязва се с „х“)


Име: ______________________________________________________________________

Длъжност: ___________________________________ тел. №_______________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Град: ____________________________ Област: __________________ Код: ___________


1. От колко време подзнавате кандидата? _______________________________________


2. Колко добре познавате кандидата?

�� Само по име и външен вид

�� Слабо, провели сме няколко разговора

�� Познавам го/я приблизително добре

�� Познавам го/я доста добре


3. Доколкото познавате кадидата, той/тя посветил ли е живота си на Исус Христос?

Да �� Не �� Не зная ��


4. Какво доказателство за посвещението на кандидата сте видяли в ежедневния му живот?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


5. В какъв вид християнско служение сте имали възможност да наблюдавате кандидата?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


6. Как бихте оценили влиянието на кандидата в духовен смисъл върху другите хора?

Изключително �� Добро �� Средно �� Под средно ниво ��


7. Как ще оцените способността на кандидата по отношение на следните негови качества:

Изключително Добро Средно Под средно ниво

Умствени възможности �� �� �� ��

Инициативност �� �� �� ��

Загриженост за другите хора �� �� �� ��

Способност да ръководи �� �� �� ��

Умение да общува с хората �� �� �� ��

Лично излъчване �� �� �� ��

Християнски живот �� �� �� ��

Способност да сътрудничи на други хора �� �� �� ��

Може ли да се разчита на него �� �� �� ��


8. Кадидатът употребява ли:

Цигари или тютюн �� Наркотици �� Алкохолни напитки �� Не зная ��


9. Доколкото ви е известно, кандидатът връща ли заемите си навреме?

Да �� Не �� Не зная ��


10. Имали ли сте причина да се съмнявате в морала на кандидата?

___________________________________________________________________________


11. Кандидатът има ли умствени или физически недъзи?

___________________________________________________________________________


12. Как ще определите здравословното състояние на кандидата?

Добро �� Средно �� Лошо ��

Обяснете (ако е лошо) _______________________________________________________

___________________________________________________________________________


13. Има ли черти от характера на кандидата, които биха попречили на взаимоотношенията му с други хора? Обосновете се:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


14. Опишете някои домашни фактори, които биха оказали влияние върху кандидата. Интересуваме се както от положителните така и от отрицателните фактори. Коментирайте семейството и социалния произход на кандидата.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


15. Считате ли, че кандидатът е емоционално стабилен, за да се справи с християнско служение (на пълен или непълен щат)? Обосновете се:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


16. Можете ли напълно да се доверите на честността на кандидата като имате пред вид цялостното му

поведение?

Да �� Не �� (Ако Не, моля обяснете защо)

___________________________________________________________________________


17. ДА! Давам препоръката си за този кандидат ��

НЕ! Не давам препоръката си за този кандидат ��

Ако не го препоръчвате, моля обяснете защо:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Подпис: _____________________ Дата: _____________
************************************************************************


Ето и заявлението от кандидата:


************************************************************************


Висш евангелски богословски институт

До Декана на Факултета на СЕПЦ

ул. „Паскал Тодоров“ №4, кв. „Овча купел“, гр. София 1618Военна книжка тел. 02 955 92 93

№ ..........

Уволнен на:

............

Форма на обучение:

..... Редовно

..... ЗадочноЗАЯВЛЕНИЕ

(Моля попълнете на машина или с печатни букви)


Лична информация

(отбелязва се с „х“)

Име: ___________________________________________________________________

(Трите имена по паспорт)


Дата на раждане: ___________ месторождение:_______________ ЕГН _______________

Л. к. № _________________ гр.____________________ п.к __________ област _______________ул. ___________________ № ______ бл.______ вх.______ ап._________ Дом.тел. __________________

сл. тел. ______________ GSM__________________ e-mail: _______________________

Възраст ____________________ пол __________ гражданство ___________________

Професия _____________________________ Месторабота _______________________


Семейно положение:

�� неженен (неомъжена)

�� женен (омъжена)

�� разведен (а)

�� разделени

�� вдовец (вдовица)

Име на съпруга(та) _______________________________________________________________________


Той(тя)новороден христянин ли е? _________________________________________________________


Съпругът(а) Ви одобрява ли намерението Ви да учите в Библейски

институт? ____________________________


Ако не, обяснете защо ______________________________________________________________________


Колко деца имате? _________ На каква възраст? _____________________


Образование

Посещавали ли сте друг Библейски колеж? Моля, посочете кой и кога. Ако желаете да прехвълите кредити е необходимо да представите официален препис от взетите курсове и кредити. Име на колежа От кога до кога Степен

_______________________ _________________ _______________

_______________________ _________________ _______________Кандидатствате ли за прехвърляне? _____________________________________________


Финансова информация

(отбелязва се с „х“)


Имате ли финансови задължения към някого? Да �� Не ��

Моля, обяснете:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Как възнамерявате да платите разноските по обучението си:

�� Лични спестявания �� Помощ от родителите

�� Работа �� Спонсор (Кой е той) _______________________

�� Други ______________________________________________________________


Има ли някой, който да е финансово зависим от вас? _____________________________

�� Родители �� Съпруг(а)

�� Деца �� Други


Ще кандидатствате ли за общежитие ако се предлага такова? �� Да �� Не


Одобрение от родители или настойници

Понастоящем зависим ли сте финансово от членовете на Вашето семейство за издръжката Ви? �� Да �� Не


Колко членно е семейството Ви? ______________________________________


Информация за християнския живот

Имате ли опитността на новорождението? �� Да �� Не Кога? _________

Имате ли водно кръщение чрез потапяне? �� Да �� Не Кога? _________

Приели ли сте Святия Дух според Деян.2:4? �� Да �� Не Дата: _________

Ако не, търсите ли настоятелно тази опитност? �� Да �� Не


Член ли сте на някоя църква? �� Да �� Не


Име на църквата ________________________________ Тел № ____________________

Име на пастира _________________________________ Тел № ____________________


Вярвате ли, че Бог Ви е призовал за християнско служение? �� Да �� Не


Обяснете какво Ви кара да мислите така? ____________________________________

___________________________________________________________________________

(Моля използвайте допълнителен лист ако е необходимо)


Опишете в какво християнско служение сте участвали и колко време?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Употребявате ли в някаква форма: Тютюн �� Да �� Не Алкохол �� Да �� Не

Употребявали ли сте някога наркотици? �� Да �� Не Кога? ______________

Ако да, моля обяснете на отделен лист.


Отказван ли Ви е някога прием; изключван ли сте от училище или от университет?

�� Да �� Не

Ако да, моля обяснете:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________Заявление за кандидатстване

Господин Декан,

Моля, документите ми да бъдат приети и да ми бъде разрешено да кандидатствам

в Факултет на СЕПЦ. Към заявлението прилагам следните документи:

1. Диплома за средно образование - оригинал и копие (оригиналът на дипломата се

връща на кандидата след заверка на копието).

2. Препоръка от пастир по образец.

3. Две препоръки от приятел-християнин по образец.

4. Медицинско свидетелство по образец.

5. Есе с личното свидетелство на кандидат-студента.


Декларирам, че информацията, която съм попълнил в заявлението за кандидатстване е

пълна и вярна. За неправилно попълнени от мен документи няма да предявявам

претенции.


Ако бъда приет(а), се съгласявам да спазвам правилата, постановленията и изискванията

на Студентския правилник като осъзнавам, че от всички студенти се очаква да се

съобразяват с най-високите стандарти на християнско поведение и характер във всички

дейности по време на обучението и във всички извънкласни дейности.

Подпис на кандидата: ___________________ Дата: _______________


*************************************************************


Бог отново позволи на дявола да се изложи заради склонността си да прекалява. Този път се изявиха шпионските и потисническите му методи, и то в хора, наричащи себе си християни. Лошо ти се пише ако се събереш с тези хора, защото Бог ще ти позволи, но един ден ще ти търси отговорност.


Нещастието (или щастието?) да направи това откритие и да го коментира имаше:

Лора Добрева
януари 2011 г.

Free Web Hosting