Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Папата и евреите


ПАПАТА ОНЕВИНИ ЕВРЕИТЕ ЗА СМЪРТТА НА ИСУС ХРИСТОС.

БГНЕС - 02 Март 16:30

Главата на Римокатолическата църква Бенедикт 16-и даде своя принос по един от най-оспорваните въпроси на християнството, като в новата си книга оневинява еврейския народ за смъртта на Исус Христос.

Днес Ватикана разпространи някои пасажи от книгата "Исус от Назарет", в която папата се позовава на библейски и богословски анализи, за да обясни, че са безпочвени твърденията, че евреите като народ носят отговорност за смъртта на Исус Христос. Интерпретациите в този смисъл са служили дълги векове, за да се обосноват преследванията срещу евреите. Според учени евреи заключението на папа Бенедикт 16-и е многозначително и ще допринесе в борбата срещу антисемитизма. /АПНе съм чела книгата на папа Бенедикт, не знам какви са библейските му доводи за подобно „оневиняване“, нито знам какво право има той да оневинява когото и да е било. Знам обаче какво пише в Библията и искам да цитирам само три места от Писанията.

„Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха" (Йоан 1:9-11).

„Но дойде някой си та им извести: Ето, човеците, които турихте в тъмницата, стоят в храма и поучават людете. Тогава отиде началникът със служителите и ги доведе, обаче без насилие; защото се бояха от людете, да не би да ги замерват с камъни. И като ги доведоха, поставиха ги пред синедриона; и първосвещеникът ги попита, казвайки: Строго ви запретихме да не поучавате в това име; но ето, напълнили сте Ерусалим с учението си, и ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА ДОКАРАТЕ ВЪРХУ НАС КРЪВТА НА ТОЯ ЧОВЕК. А Петър и апостолите в отговор рекоха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Бог на бащите ни възкреси ИСУС, КОГОТО ВИЕ УБИХТЕ като го повесихте на дърво. Него Бог, възвиси до десницата си за началник и спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете" (Деяния 5:26-31).

"Пилат им казва: Тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос? Те всички казват: ДА БЪДЕ РАЗПНАТ. А той каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки: ДА БЪДЕ РАЗПНАТ. И тъй Пилат като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, оми си ръцете пред народа, и каза: Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие гледайте. А целият народ в отговор рече: КРЪВТА МУ ДА БЪДЕ НА НАС И НА ЧАДАТА НИ" (Матей 27:22-25).

И още нещо. Ние всички сме грешници. Но Бог казва, че който има по-голямо знание, от него ще се изисква повече, ще бъде повече бит. Лука 12:48: „А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват.“ Евреите знаеха повече от другите народи – беше им дадено всичко: закон, пророци. Римляни 9:1-5: „Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелствува с мене в Светия Дух, че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си. Защото бих желал сам аз да съм анатема от Христа, заради моите братя, моите по плът роднини: които са израилтяни, на които принадлежат ОСИНОВЕНИЕТО на славата, ЗАВЕТИТЕ и даването на ЗАКОНА, БОГОСЛУЖЕНИЕТО и ОБЕЩАНИЯТА: чиито са и отците, и от които се РОДИ ПО ПЛЪТ ХРИСТОС... Който е над всички Бог, благословен до века. Амин.

А какво казва Писанието за нас християните? Ние знаем много повече, ние сме истинските наследници на Авраам, защото сме наследници по вяра. Щом апостол Павел казва: „Защото не е юдеин оня, външно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта; но юдеин е тоя, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чиято похвала не е от човеците, а от Бога“ (Римляни 2:28,29), то какво да кажем за нас?

(Второзаконие 10:16: Обрежете, прочее, краекожието на сърцето си и не бивайте вече коравовратни; Еремия 4:4: Обрежете се на Господа. И отнемете краекожието на сърцата си, Мъже Юдови и жители ерусалимски...; Римляни 9:6-8: ...защото не всички ония са Израил, които са от Израиля; нито са всички чада, понеже са Авраамово потомство; но "в Исаака" каза Бог, "ще се наименува твоето потомство". Значи, не чадата, родени по плът, са Божии чада; но чадата, родени според обещанието се считат за потомство).

Какво да кажем? Нищо друго, освен да си спомним кога разпъваме за втори път Исус в себе си и го опозоряваме: Евреи 6:6: „...а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват ВТОРИ ПЪТ в себе си Божия Син и Го опозоряват.“ Обаче това не оневинява евреите за първото, физическото разпъване на Исус, което донесе оправдание за всички – и за юдеи и за езичници. Има само една разлика с второто разпъване. Втори път ние Го разпъваме не за ЖИВОТ, а за Смърт!!!


Юлия Борисова
Март, 2011 година


Free Web Hosting