Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Положителната изповед


В „така наречените“ Петдесятни църкви и в някои други деноминации е особено разпространена също „така наречената“ „положителна изповед.“ Обикновено тя включва наши изказвания, които смятаме, че са по Божията воля (а много пъти дори не мислим така, но решаваме, че като ги повтаряме често, Бог ще се вслуша, ще се впечатли и ще разреши с радост тяхното сбъдване). Например: „Господи, аз не съм болен, не съм инвалид, а съм съвършено здрав и изцелен!“ И тази „положителна изповед“ (под формата на молитва) продължаваме да изговаряме по 3-4 и повече години, а всеки може да види, че сме все още болни и сакати. Същото се отнася и за изказвания от рода на: „Господи, аз вече не съм грешник, защото съм измит с кръвта ти.“ А в същото време дори и с „просто око“ всеки може да забележи, че все още си живеем спокойно в определен грях (дори в множество грехове). Наскоро чух и друга молитва: „Ще се молим с правилната, положителната изповед, този православен свещеник, макар че е болен от сърце, да е жив и здрав още няколко месеца, за да участва в нашата протестантска грандиозна масова евангелизация. Защото хората в България имат по-голямо доверие на проповедник в расо, а нас все още мнозина ни смятат за секта. Така де, все пак нали трябва да показваме, че сме едно! Дори, щом е необходимо, ще му кажем, какво искаме той да каже (!?) на хората за вярата, надеждата и любовта например.

Ако падне воалът от лицето ни и се изцелят очите ни, може би ще видим колко пъти Господ Исус прави „отрицателни“ изповеди и то в отговор на нашите „положителни библейски“ изповеди! Няма да посочвам много стихове, защото всеки ги знае и би могъл сам да се досети за много други от тези, които ще спомена.

ПОЛОЖИТЕЛНА ИЗПОВЕД (на вярващи): В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела.

ОТРИЦАТЕЛНА ИЗПОВЕД (от Исус): Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.

Колко ли трябва да е силна вярата на тези, които Исус каза, че ще влязат в Царството Му! Как ли трябва да са обикнали много, за да им се прости много и за да смятат, че наистина са „безполезни слуги“ и са направили само това, което са длъжни, като всъщност нямат никакви заслуги!

ЧУЙТЕ обаче ТОВА (Исус): Тогава Царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.

И ТОВА (вярващите): Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме? И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме? И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?

И ОТНОВО Исус: А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.

АМИН!


Юлия Борисова, май 2011


Free Web Hosting