Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

„Вибрациите” на Библията, Бялото братство, Петър Вангелов и Майтрея, мировия учител


Удивително е какво може да се намери на единствения „християнски” сайт за видео споделяне в България – bibliata.tv . Например, клип със заглавие „Най-добрата Библия”, откъс от предаване на Петър Вангелов по Българска национално-патриотична телевизия. Клипът е качен от потребителя demos, вероятно по повод годишнината от първото публикуване на превода на Библията от екипа на д-р Лонг.

Видях заглавието и си спомних за странните хора от Щатите и Обединеното Кралство, които твърдят, че версията на английската Библия, издадена с благословията на крал Джеймс през 17 век, е единствената правилно преведена версия. „Коя ли ще е съответната странна група хора в България?” – питах се.

Изгледах предаването и разбрах коя е – Бялото братство. Не ме питайте какво прави клип на поклонниците на слънцето на сайта, създаден от „християнин” като Доний К. Донев. Но ако не бяха го качили, нямаше да разбера корена на дъновизма. Той се оказва общ корен на дъновизма и на съвременното просперитетно изцелително движение „Слово на вяра”, което владее почти всички църкви в България – от евангелски петдесятни, обединени божии, християнски център, Ново поколение, църкви на пророчеството, Сион и др. до методисти, баптисти и лутерани. (Последните три деноминации, без дори по човешки да се срамуват от имената си и от паметта на основателите си, първо не възразиха срещу позитивната изповед и учението за здравето и богатството, а след това ги прегърнаха.)

Кой е този общ корен? Движението „Ню Ейдж”, вдъхновено от змията в Едем, пророкувано от Алистър Кроули, възпято като “The Age of Aquarius” в мюзикъла “Коса” и популяризирано от индийските гуру и от Шърли Маклейн. „Ню Ейдж” приветства и окуражава всички форми на магьосничество и всички древни религии, размива представата за Бога и проповядва познаване на себе си, тъй като хората сами по себе си били богове.

Ето и видеото: http://www.bibliata.tv/video/6c4df2c9808518b/watch

 

Най-интересните изказвания от него:

 

Между 18:00 и 21:30 мин.:

„Единственото посещение на Отечеството си (САЩ) той (Елиас Ригс) е направил през 1856 година. Единствено. Там той получава твърде съблазнителна покана да бъде професор по староеврейски език в Юнион Семинари, Ню Йорк при много изгодни материални условия. Но ... Елиас Ригс отказва. Защо отказва? Защото усеща огромна мисия, която му се възлага от невидимия свят. Небесата му възлагат огромна мисия. Може би точно в нея година – 1856 година – той не е осъзнавал в какво се състои тази мисия, но с течение на времето, когато започват тези 12-годишни мъки по превода на Библията на български език, на новобългарски език, тогава той разбира, че призванието му на този свят е да се преведе Библията на този славянски народ.

Още нещо не е знаел - защо точно това ще бъде призванието му. Откъде-накъде българският народ ще е по-специален от другите славянски народи? Защото той не е знаел голямата тайна на небесата – провидението, което решава да изпрати висш духовен учител, миров учител на земята и този учител да бъде на българска земя, който да говори с български думи и да се изнесе новото слово на Бога за идното човечество, отново на български език; и естествено този висш учител трябва да борави, той трябва да ползва Светото Писание. На какъв език да го ползва? Небесната свята йерархия много добре знае достойнствата и недостатъците на протестантската библия, на оригиналния мазоретски еврейски текст, на католическата библия. Православен превод още е нямало през 19 век. Тогава, откъде да намери Свето Писание, откъде да вземе библия, с която той да работи? За нуждите на небето, за нуждите на този висш божи пратеник е трябвало да се създаде един изключителен превод – екземпляр на библията, който да бъде по най-съвременните изследвания, включващ най-модерни формулировки; най-точен превод, за да може да си служи с него висш духовен учител. Тази тайна никой не е могъл да я знае през 19 век. През двадесети век вече мнозина я знаят и много голяма част от тях не я приемат. Но това е за тяхна сметка. Фактите обаче са на лице: че такъв учител е имало, че е пратен, че е работил; и много интересно, че той избира да работи именно с тази библия – издание от Виена, 1885 година. Но за това малко по-късно.”

 

Между 37:42 и 38:24 мин.:

„Колко много специалисти са ценели този превод и съвсем правилно са описали, че е извънредно сполучлив. За голямо съжаление на БПЦ, която днес изобщо не иска да се съобрази с него, нито да го ползва; и той остава като исторически документ само. Естествено само посветените, духовно посветените се ползват от него. Защото вътре има такава енергетика, каквато нито един православен превод не може да даде; нито един протестантски или католически превод не може да даде.”

 

Между 41:03 и 49:00 мин.:

„А сега да споменем в какво се състои изключителната сила, достойнствата на този превод. И до днес, до 21 век новобългарският превод от 1871 (или да речем по-точно от 1885 година от Виена) в много отношения превъзхожда най-съвременната международна версия – NIV (New International Version), създавана в продължение на 13 години – от 1965 до 1978 година, Ню Интернешънъл Вършън – най-съвременната версия, редакция на библията. .... И тя (българският превод на Ригс) я превъзхожда. Уникална. С какво я превъзхожда? Новото в съвременния поглед (а крайно време е вече да има такъв поглед) е навлизането на духовни и божествени параметри в превода. Това много малко преводачи го отчитат. Използвайки думи и изрази от божествения език. Наличието на такъв език също много малко лингвисти отчитат. Но той съществува. Факт! Мировият учител, когато идва в България, казва: „Съвременните хора страдат от това, че говорят на много езици. Понеже всички езици нямат еднакъв знаменател, то и думите им не изразяват едно и също нещо. Това показва, че всички народи са на разни степени на развитие. Тази е причината дето сегашната култура, сегашните културни хора не разбират първичния, тоест божествения език; и като превеждат божественото, правят грешки.“

Затова другите издания на библията - десетки други издания на десетки езици – са пълни с грешки. Съжалявам, но е така. Ето защо, всички редакции на библията използват предимно човешка езикова изразност, която се отличава коренно от божествения език. И въпреки че всеки превод, било то гръцки, латински, старобългарски, английски, руски, дава оригинално и точно виждане на определени стихове - това е факт, вярно е - всеки превод е значим; има оригинални формулировки, които ги няма никъде; и затова всеки превод е ценен; и въпреки това основни езотерични понятия, наситени с божествено съдържание, остават неточно преведени.

Мировият учител казва: „Преводът на Божието слово трябва да бъде трояк: от физическо гледище, от духовно гледище и от божествено гледище.” .... Обикновено преводите на Светото Писание са от физическо гледище и от духовно гледище. Без да се отчита божественото. А божествено гледище се обуславя от окултната дълбочина и съдържание на езика. Много важен факт: в окултния аспект са включени вибрациите и енергетиката на думите, на сричките, на мантрите и на изразите. Например: ето в този превод на библията ние срещаме много думи с много голяма вибрация и сила. Ако ви ги кажа веднага, ще кажете, че това са руски думи. .... етимологически те са старобългарски – руснаците са ги взели и използвали в своя език. (Правда, дверь и други. Можете да си пуснете видеото за подробности –бел. от Лора.) ... тысеча – стара българска дума, наситена с толкова много вибрации, с такава сила, че който я употребява ще има десетократно по-големи резултати, отколкото обикновената дума „хиляда“. ...

В какво се състои силата на тези думи? От една страна, силата на думата идва от звуковата вибрация на гласните, отключващи небесни страшни сили. Както казва Блавацка: „Вибрацията на гласната – много важен компонент.” От друга страна – смисловото буквено съчетание еволюира силово по посоката: буква – сричка – мантра – заклинание. И тази еволюция се изразява, например: виждате колко (ще ви цитирам) колко много срички мантри може да намерите в библията: аз, ал, бал (и т.н.)... – много силни думи. Всяка една е със силата на мантра, която като се повтаря, привлича огромни небесни сили, които действат за енергийно зареждане. Много малко хора знаят този факт. Да не говорим за лингвистите, които го отричат, че съществува. Но той съществува. От трета гледна точка, силата се пренася от смисловото родство със древен прастар общ човешки език – земен аналог на небесния език. Ето виждате от три страни как се образува огромната сила на езика на тази библия. Тя има пряк аналог с небесния език.”

 

Край на цитата от предаването на Вангелов. Няколко разяснения.

 

1. Духовен, мирови учител

 

Това е синоним на титлата „Майтрея”, новия Буда, за когото религиозните текстове в Азия твърдят, че предстои да дойде. Според будистките текстове Майтрея ще постигне пълно просветление и ще научи хората на истинската мъдрост. Сещате се кой е „Великия учител” в България. Затова, въпреки че избягва да спомене името на Дънов, Вангелов цитира точно него. „Преводът трябва да бъде трояк - от физическо гледище, от духовно гледище и от Божествено гледище” е цитат от лекция на Дънов пред „Младежкия окултен клас на 7 март 1923 г., София”. (Странно е това поведение, характерно и за адвентистите – първоначално да крият името си и името на учителя си. А за християнина няма по-важно послание и по-голяма гордост от името на Христос.)

 

Из статията в Уикипедия за Петър Дънов:

„На 7 юли 1922 г. Архиерейски събор на Българската православна църква обявява Петър Дънов за самоотлъчил се от нея, а учението му – „за еретическо и опасно за вътрешния мир и обществения морал”. Някои негови последователи също са отлъчени от Църквата. Главно обвинение срещу него е, че се идентифицира с Христос, въпреки недвусмисленото му изказване от 8 август 1920 г.:

 „Не търсете Христа на физическото поле; не Го търсете и в един човек, защото Той е във всички хора. Само че там, където се проявява Христос, ще видите интензивна Светлина. Христос е един и много. Понякога казвате: „Г-н Дънов дали е Христос, или Христос е в него?” Ще ви кажа: Христос не съм, но Христос е в мен. Ако бях Христос, за когото ме мислите, щях да управлявам целия свят. Щом не съм такъв човек, не съм и Христос. Христос не е на физическия свят.”

 

Когато се е наложило да се оправдава, Дънов е заявил, че не е Христос. Но какво говори на срещите с учениците си?

„Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос, който съм на земята, проявявам Мъдростта и Делата в Истината на Божията Правда. Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос, който владее целият Всемир и Съм сега между вас в пътя. Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос, който съм в плът на земята и в Духът на Небесата. Знам помишленията ви, мислите ви и желанията ви.”

20 декември 1926 год.

Разговори на Учителя Дънов с ръководителите на братските кръжоци в страната.

http://www.izgrevat.com/page_32.html

 

 

Дали учениците му са чули правилно и са повярвали? Ето съобщение от горния сайт, в което намираме и името на Петър Вангелов:

 

КОНЦЕРТ – РЕЦИТАЛ

 

Посвещава се на 110 години от слизането на Божествения Дух върху Учителя Петър Дънов на 7 март 1897 година. Музика от Учителя Дънов – Беинса Дуно

Водещ: Петър Вангелов

В салона на община “Изгрев”, начало 11 часа, събота, 22 декември 2007 г.

ул. “Чехов” 16-А

Вход свободен

 

За първи път изнасяме това Слово на Учителя Дънов. Словото е отпечатано по ръкопис и представя скрижалите на Духа Беинса Дуно, разкриващи тайните на Вселената и разговорите и напътствията на Бог-Отец към Синът. Синът, който вече е роден на 7 март 1897 г. със слизането на Божественият Дух върху Петър Дънов. Синът на Бога, Който вече е роден, е Учителят на Бялото Братство.

Учителят на Бялото Братство управлява цялата Слънчева система.

 

 

Някой друг потвърждава ли, че смята Дънов за Великия Учител? Да, например един кардинал и един „велик” учен (когото ходещи на църква, които избират да са глупави, почитат като християнин). Отново из статията в Уикипедия:

„Кардинал Джузепе Ронкали, посланик на Ватикана в България преди Втората световна война, по-късно избран за папа Йоан XXIII, казва: „В днешната епоха най-големият философ, който живее на земята, е Петър Дънов.”

По повод годишнина от рождението на Алберт Айнщайн през 1989 г. Френското национално радио излъчва предаване с негови изказвания, между които е и следното: „Целият свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред духовния учител Петър Дънов от България.”

Джиду Кришнамурти, лидер на Теософското движение, отхвърля идеята да бъде провъзгласен за Майтрея и Христос и споделя пред участници в световен теософски конгрес в Холандия, че Мировият учител е в България. По това време той вече се познава с Петър Дънов.

 

 

2. Елена Блавацка

 

Вангелов спомена мадам Блавацка. Тя е втората връзка между Дънов и Теософкото общество, след Кришнамурти. Елена Блавацка е родена през 1831 г. на територията на днешна Украйна. Живее и работи в Щатите, Индия и Великобритания. Съоснователка на теософското общество, избрало за свой девиз „Никоя религия не е по-висша от истината”. За свои символи теософите избират:

- уроборос – змия, захапала опашката си,

- свастика – символ на бога-слънце,

- хексаграм (символ на Ваал) от триъгълник, насочен надолу и друг, насочен нагоре – масонски символ, означава браковете между ангели (насочени надолу) и човешки дъщери (насочени нагоре)

- египетски ключ Анк – символ на вечността и на женските богини Изида и Венера, както и на слънцето.

 

 

 

 

От чии дух говори Елена Блавацка? Да я чуем:

„Названието „Сатана” принадлежи на първия и най-жесток Противник на всички други Богове – Йехова, а не на змията, която е говорила само с разбиране и мъдрост.”

„Сатана, змията от Битие, е истинския създател и покровител, Баща на Духовното човечество. Защото именно той е отворил очите на робота (Адам), създаден от Йехова.” (Global Tyranny, William Jasper, p. 214)

„Според древните хора и истината, Луцифер, Носещия светлина, е името на ангела, който властва над светлината на истината, както може да се властва над светлината на деня. Луцифер е едновременно божествена и земна светлина, Святия Дух и Сатана.”

„Сега е доказано, че Сатана, Червеният огнен дракон, Господарят на светлината и Носител на светлината е в нас. Той е нашия Ум, нашия изкусител и Изкупител, нашия разумен освободител и Спасител от чисто животинското.” (“Тайната доктрина”, Елена Блавацка)

 

Разбираме защо Петър Дънов отдава толкова голямо значение на слънцето. Помислете кой е неговото слънце и неговата светлина. Според Дънов:

- Съзнанието може да се движи, и то с различни скорости - по-ниски и по-високи от скоростта на светлината.

 - Светлината е жива. Светлината също има съзнание, подсъзнание, самосъзнание и свръхсъзнание.

 - По светлината на слънчевия спектър би могло да се познае има ли същества на Слънцето, или няма.

 - Ако се направи средата на мислите по-рядка или по-гъста, те ще претърпят пречупване.

 - Волята представлява строго определено движение в съзнанието - наклон в съзнанието.

 - Атомите имат съзнание и тяхното съзнание еволюира в зависимост прехода им през различните природни царства: минерално, растително, животинско и човешко.

(Пак Уикипедия, статията на Дънов)

 

 

3. „Преводът превъзхожда протестантския”

 

Вангелов спомена, че преводът на Лонг, Ригс, Фотинов и Славейков не е протестантски. Преди това в предаването си заяви, че Лонг и Ригс са протестанти. Сигурно е от многото печене на слънце още от ранни зори…

Това ми напомня за неохотния начин, по който българските евангелски водачи си признаха за взаимоотношенията на методистката църква с Петър Дънов: „Медийната инициатива относно Ванга и Дънов извади на бял свят два важни исторически документа, които имат отношение към евангелските църкви в България…” Без коментар от съвременните протестанти…

Петър Дънов и протестантите http://protestantstvo.com/read/901

Откъс от том 5 на сборник на Бялото братство http://protestantstvo.com/wp-content/uploads/2011/04/Izgreva-Tom-5.pdf

Петър Дънов и евангелските църкви в България http://protestantstvo.com/read/908

 

Между другото, последната статия обещава поредицата да продължи с „Български евангелски пастори-масони преди и сега”. Много интересно. Нямам търпение. (Обещанието е от 6 април 2011.)

 

 

4. Заблудата

 

Но да кажеш, че българският превод е по-качествен и по-божествен от еврейския текст и че в него има вибрации и мантри… трябва много да си се пекъл на слънце… и да не си чел Библията. И въпреки че говоря за печене на слънце, всъщност заблудата е нещо страшно. Тя се вижда от несмислените погледи на Вангелов, Дънов и Блавацка, както и на другите „Майтреи”.

 

 

 

Традиционен образ на Майтрея, приет и от днешните евангелски църкви като образ на Исус.

 

 

 

Очите на пророкувания от будистите Буда Майтрея.

 

 

 

Елена Блавацка

 

 

 

 

Петър Дънов

 

 

 

Джиду Кришнамурти

 

 

 

Още „Издигнали се Учители”

 

 

5. Небесния език

 

Вангелов споменава и „първичния божествен език”, на който някога говорели всички хора. Какъв дух стои зад това желание за обединяване, зад тази носталгия по първичния общ език? Духът на Нимрод, на Вавилон. Елена Блавацка е писала за нуждата от единно световно управление и е повлияла на организации като ООН повече, отколкото можем да си представим. Не случайно световната религия е наречена в Откровение „Вавилон”. Битие 11:4: „Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.”

 

 

6. Мантри и вибрации

 

Вангелов: „дума, наситена с толкова много вибрации, с такава сила, че който я употребява ще има десетократно по-големи резултати” Напомня на учението за думите, контейнери за вяра на Кенет Хейгън и последователя му Красимир Мирчев от ОБЦ „Ел Шадай” – Банкя. Той проповядва да правим положителни изповеди, тъй като думите им са „контейнери” за „веществото вяра” и, когато ги изречем, променят действителността около нас. Но мантрите и вибрациите не са измислени от Хейгън, нито от Дънов. Те са заклинания. Те са старо учение, за което ни предупреждава Исус: „А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците; защото те мислят че ще бъдат послушани заради многото си говорене.” (Матей 6:7)

Бог проклина всеки, който разчита на човешката сила, включително на силата на човешкия език: "Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, Който уповава на човека, И прави плътта своя мишца, И чието сърце се отдалечава от Господа" (Еремия 17:5)

Да се осланяме ли на нещо, което вибрира, т.е. трепери, разклаща се, или да разчитаме на Исус, непоклатимата скала?

"Внимавайте, да не презрете този, Който говори; защото, ако ония не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не щем избегна ние, ако се отървем от Този, Който предупреждава от небесата! Чийто глас разтърси тогава земята; а сега Той се обеща, казвайки: "Още веднъж Аз ще разтърся не само земята, но и небето". А това "още веднъж" означава премахването на ония неща, които се клатят, като направени неща, за да останат тия, които не се клатят. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни, и така да служим благоугодно Богу с благоговение и страхопочитание" (Евреи 12:25-28)

Наистина Той още веднъж ще разтърси земята, когато се върне като съдия. Но понеже сега още е ден за покаяние, хора като Петър Вангелов живеят и дишат – по Божията милост. Въпреки богохулствата, които изричат, когато говорят за Библията. Въпреки че издигат други учители освен Исус, единствения вечен Божи Син, роден на земята от девствената по онова време Мария и заместил грешниците на кръста, за да им бъде простено.

„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.” (Деяния 4:12) Бог се е погрижил тази истина да е просто и разбираемо написана, за да се спасят най-глупавите, смирени, скромни, неуки и незначителни хора, а „издигнатите учители” да се закоравят. Защото те няма да приемат очевидната истина в това изречение на апостол Петър, а ще обсъждат начина, по който вибрират думите.

„Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа.” (2 Коринтяни 11:3)

 

Юлия Борисова, Лора Добрева, юни 2011

 

Free Web Hosting