Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Исус пророкува за масоните


ЗИДАРИ:
1.В тесен смисъл - хора, майстори, които правят стени на къщи или огради (зидове), като спояват камъни или тухли;
2.В широк смисъл – майстори строители, които строят къщи (без значение дали строят с тухли, камъни, дърво, метали и други материали.
В Стария завет този термин е употребен и в двата смисъла, като по-често е използван широкия смисъл на думите зидар и зидам (строител и строя). Псалм 127:1: „...Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят ЗИДАРИТЕ...“

Лука 20:17,18
„А тоя ги погледна и рече: Тогава що значи това, което е писано: "КАМЪКЪТ, който отхвърлиха ЗИДАРИТЕ, той стана глава на ъгъла"? Всеки, който падне върху този КАМЪК, ще се смаже, а върху когото падне, ще ГО ПРЪСНЕ.“

Матей 21:42-44
„Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: “КАМЪКЪТ, който ОТХВЪРЛИХА ЗИДАРИТЕ Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи”? Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от ВАС, и ще се даде на народ, който принася плодовете му. И който падне върху тоя камък ще СЕ СМАЖЕ; а върху когото падне, ще се пръсне.“

Марк 12:10-12
"Не сте ли прочели нито това писание: "КАМЪКЪТ, който ОТХВЪРЛИХА ЗИДАРИТЕ, той стана глава на ъгъла, от Господа е това, и чудно е в нашите очи?" И ПЪРВЕНЦИТЕ искаха да Го хванат (но се побояха от народа), понеже разбраха, че ЗА ТЯХ изрече тая притча. И оставиха Го и си отидоха."

1 Петър 2:6
„Защото е писано в писанието: "Ето, полагам в Сион крайъгълен КАМЪК, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами"“

Римляни 9:33
„както е писано: "Ето, полагам в Сион КАМЪК, о който да се СПЪВАТ, и КАНАРА, в която да се СЪБЛАЗНЯВАТ; И който вярва в Него не ще се посрами".“

Псалм 118:22
“КАМЪКЪТ, който отхвърлиха ЗИДАРИТЕ, стана глава на ъгъла..."

Деяния 4:10-11
“...да знаете всички ВИЕ и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когото вие разпнахте, когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои пред вас здрав. Той е КАМЪКЪТ, който вие ЗИДАРИТЕ ПРЕЗРЯХТЕ, който стана глава на ъгъла."

На кого говори Петър тези думи? На фарисеите, садукеите, книжниците и законниците!

„И на утрешния ден се събраха в Ерусалим НАЧАЛНИЦИТЕ им, СТАРЕЙШИНИТЕ, и КНИЖНИЦИТЕ; и ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ Анна, и Каиафа, Йоан, Александър и всички които бяха от първосвещеническия род. И като поставиха Петра и Йоана насред, питаха ги: С каква сила, или в кое име, извършихте това? Тогава Петър, изпълнен със Светия Дух, им рече: НАЧАЛНИЦИ НАРОДНИ И СТАРЕЙШИНИ...“ (Деяния 4:5-8).

Петър говори и днес на всички „просветени от виделината“ (Лука 16:8), чиято ПРАВЕДНОСТ обаче не е надминала „правдата на книжниците и фарисеите“ :

„Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.“ (Матей 5:20).

Тези са „зидарите“, които строят напразно, без Бог да е съградил дома! (Псалм 127:1). Такива са и „зидарите“ (масоните), обединени и организирани във всякакви масонски ложи – човешки „царства“, които Бог не е издигал!!! За тях пророкува всъщност Исус, когато говори, че „зидарите“ са пренебрегнали, отхвърлили и презрели Него, крайъгълния камък, върху Който е построено от Бога небесното царство. Те нямат нищо общо с Него, макар че с неохота, не много често споменават името Му в някои свои документи. Всички цитирани до тук стихове потвърждават това пророчество и говорят, че в основата на съвременното зидарство (масонство) стоят озлобените и непокаяли се фарисеи и книжници от времето на Исус Христос.

Из книгата „Разпръскване на тъмнината – произход на свободните масони” от Лорънс Дж. Лорънс:
„Тайната сила” е основана през 43 г след Христос. Един от съветниците на цар Ирод Агрипа му се оплакал, че последователите на Исус имат някаква тайнствена сила. Той смятал, че трябва да се създаде нова тайна сила, с която да се противопоставят на тази християнска сила. Целта на тази нова група била да напада учението на Исус, за да съхрани юдаизма. Цар Ирод казал: „Ще използваме чука, защото с чук са приковани ръцете и краката на Исус на кръста. Всяко заседание ще се открива с три удара на чука. Ще създадем степени – 33, колкото бяха годините на самозванеца.” През ноември същата година се провело първото официално събрание в „първия ерусалимски храм” (подземието на двореца на Ирод). Събранията на Тайната сила винаги се правели в място, наречено „храм”. През 1717 г. масоните променили името на „ложа”.


http://www.scribd.com/doc/30955304/G-S-Lawrence-Dissipation-of-the-Darkness-History-of-the-Origin-of-Freemasonry


Тези зидари (масони), които се препъват и съблазняват в Исус, ще сътворят четвъртото, последно човешко царство на този свят, който лежи в краката на сатана и се бунтува срещу Бога!

Даниил 2:40-45
Ще се издигне и четвърто царство яко като желязо, понеже желязото строшава и сдробява всичко; и то ще строшава и стрива както желязото, което строшава всичко. А понеже си видял нозете и пръстите отчасти от грънчарска кал и отчасти от желязо, това ще бъде едно РАЗДЕЛЕНО царство; но в него ще има нещо от силата на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал. И както пръстите на нозете са били отчасти от желязо и отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко. И както си видял желязото смесено с глинената кал, така те ще се РАЗМЕСЯТ с ПОТОМЦИТЕ на други родове човеци; но НЯМА да се СЛЕЯТ ЕДИН С ДРУГ, както желязото не се смесва с калта. И в дните на ония царе небесният БОГ ще ИЗДИГНЕ ЦАРСТВО, което до века няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде; но то ще строши и довърши всички тия царства, а само то ще ПРЕБЪДВА ДО ВЕКА. Както си видял, че камък се е отсякъл от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, калта, среброто, и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен и тълкуванието му вярно.

„...РАЗДЕЛЕНО царство “, „И както си видял желязото смесено с глинената кал, така те ще се РАЗМЕСЯТ с ПОТОМЦИТЕ на други родове човеци; но няма да се СЛЕЯТ ЕДИН С ДРУГ, както желязото не се смесва с калта.“

Ето, това ще бъде последното ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО (царство, новият Вавилон), ЦАРСТВОТО на Антихрист. На пръв поглед, обединено под неговата власт, но всъщност РАЗДЕЛЕНО, защото човешките родове (държави) няма да се СЛЕЯТ! Това царство е пародия на обединението (икуменизма, световната религия, Новия Световен Ред). И това царство ще бъде съборено, строшено и довършено от ЦАРСТВОТО, ИЗДИГНАТО от Бога, което „ЩЕ ПРЕБЪДВА ДО ВЕКА.“

Даниил 2:34,35
Ти си гледал додето се е отсякъл КАМЪК, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е строшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто, и златото са се строшили изведнъж, и са станали като прах по гумното лете; вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А КАМЪКЪТ, който ударил образа, е станал ГОЛЯМА ПЛАНИНА и е изпълнил целия свят.


Юлия Борисова, юли 2011


Free Web Hosting