Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

До пастор апостол Георги Бакалов


Независимо че дискусията между долуспоменатите мъже е „стара“ - от 2008 година, всичко в нея е актуално и днес. Затова си позволявам да взема отношение и през 2011 година.


Цитат от господин Бакалов (из „ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Г-Н ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ“):


"Аз считам себе си за протестант. Ако желаете да дискутираме разликите между православното и протестантското християнство, с готовност бих участвал в подобна дискусия. Но поканата да участвам в дискусия центрирана около спекулативни теории засягащи религиозно движение, от което дори не съм част, не представлява интерес за мен."


Има едно ХРИСТИЯНСТВО, едно УЧЕНИЕ, Господин Бакалов – това на Исус и учениците Му! Ако някой добавя или изважда от него, знае много добре каква ще бъде съдбата му: „Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.“ "Да не притурите нищо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа нашият Бог, които ви заповядвам." "Внимавайте да вършите всичко що ви заповядвам; да не притуряш на него, нито да отнимаш от него." (Откровение 22:18,19; Второзаконие 4:2; 12:32). А Павел дори казва: „Но ако и САМИ НИЕ (!!!), или АНГЕЛ от НЕБЕТО ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Както ей сега казвахме, така пак го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.“ (Галатяни 1:8,9).

Ако изобщо сте християнин, как можете да се считате за нещо (например протестант), което Исус отрича; а именно „протестирането.“ Новороденият човек, последователят на Христос се смирява, а не протестира!!! Точно по този начин се присъединява към живото и единствено тяло на Христос – ЦЪРКВАТА, а не към някакви деноминации, които дори изповядват противоречащи си едни на други „християнски учения и въпреки това лицемерно се наричат братя и си слагат примки в нозете един на друг.“

Цитат от господин Бакалов (из „ОТВОРЕНО ПИСМО ДО Г-Н ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ“):


"Истината обаче е следната: архитектите на кампанията “анти-секти” от 90те години и до днес бяха не истински православни братя и сестри, а структурите на бившата ДС, сега вече опрериращи от позицията на медии и държавни институции в уж демократична вече България.

Чрез внедрените си агенти, те опитаха да противпоставят нас, протестантите срещу други протестанти и православни вярващи. Опитват и сега. Аз призовавам всички истински протестанти и православни, които искрено обичат Бог Отец, Син и Святи Дух, да не се подават на инсинуациите на внедрените агенти, които продължават да се опитват да прилагат принципа “разделяй и владей”. Нашият общ опонент са силите на мрака и техните човешки инстурменти, а именно фанатизираните апаратчици на тази мафия, които от богословски и други постове продължават да се опитват да настройват едни българи срещу други, чрез пласирането на идеята за едва ли не “по-българи” (православни) и “анти-българи" (протестанти и други). Това разделение е престъпно и неморално!"

Моля ви, Господин Бакалов, не използвайте все още слабата вяра на някои вярващи или неунищожената грешна плътска душевност на други, за да ги заблуждавате относно същността на греха. Истинското изкушение е вътре в човека: „Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло, и Той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт. Не се заблуждавайте, любезни мои братя; Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна." (Яков 1:13-17).

Нито „бившата“ българска ДС, нито КГБ, нито ЦРУ, нито Исляма са виновни на човека, в частност и на християните, че продължават да живеят в любимите си грехове или се заблуждават с други „благовестия“ и друг „Исус.“

Докога като християни ще се занимаваме не със СЕБЕ СИ, а с ВЪНШНИТЕ? „Писах ви в посланието си да се не сношавате с блудници, не че съм искал да кажа за блудниците на тоя свят, или за сребролюбците и грабителите, или за идолопоклонниците, понеже тогава би трябвало да излезете от света. но в действителност ви писах да се не сношавате с някого, който се нарича БРАТ, ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, с такъв нито да ядете заедно. Защото, каква работа имам да съдя ВЪНКАШНИ човеци? Не съдите ли вие ВЪТРЕШНИТЕ, докато ВЪНКАШНИТЕ БОГ СЪДИ? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си.“ (1 Коринтяни 5:9-13).

Единственото, което мога да ви кажа по повод на "лошата" българска ДС и "добрите" ЦРУ или МИ 5 (6) е: Всичко от света е в краката на дявола!!! КГБ, ДС, ЦРУ и други подобни. И още нещо: Нима българската ДС е съществувала, когато са се анатемосали и намразили така наречените православни и католици? Или когато е действала инквизицията и са осъществени войните, водени от кръстоносците? Кой е карал коринтяни да се делят и да се гордеят с Аполос, Павел, Петър и Христос? „Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от Хлоините домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри. С това искам да кажа, че всеки от вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; а аз Кифов; а пък аз Христов. Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте?“ (1 Коринтяни 1:10-13).

Или пък, когато са започнали да се появяват протестанти – баптисти, методисти, петдесятни, харизматици и други? Кой е карал Калвин да преследва непокорни нему християни и да ги осъжда на физическа смърт, а не на временно отделяне от тялото за поправление (ако изобщо е имало за какво)? Пак ли ДС?!!

През 1561 г. Калвин писал до маркиз Пае, висш дворцов сановник при краля на Навара по повод на убийството през 1553 на Мигел Серветус:
„Чест, слава и богатства ще са наградата за Вашите усилия; най-вече се погрижете да отървете страната от мошениците, които подбуждат хората да се бунтуват срещу нас. Такива чудовища трябва да бъдат изтребени, както аз изтребих Мигел Серветус, испанеца.”

Знам едно: че небето наистина се радва на един покаял се агент или служител на ДС (обаче истински покаял се!), а не на Вас, господин Бакалов! Вие не действате, не пишете и не проповядвате като покаял се, новороден, смирен и непотребен слуга! Според знанието, което ми дават Библията и Божия Дух, за да разпознавам духовете, вие нито сте се покаял, нито сте се смирил, нито сте новороден и Христос не живее във Вас!!!

"И аз, братя, не можах да говоря на вас, като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа. С мляко ви храних, не с твърда храна; защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете. Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки? Защото, кога един казва: Аз съм Павлов, а друг: Аз съм Аполосов, не сте ли като човеци слаби? Какво е, прочее, Аполос, и какво е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте, и то както Господ е дал на всеки от тях. Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте. И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да расте. Прочее, тоя, който сади, и тоя, който пои, са равни, обаче всеки според своя труд ще получи своята награда; защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание. Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. ЗАЩОТО НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПОЛОЖИ ДРУГА ОСНОВА, ОСВЕН ПОЛОЖЕНАТА, КОЯТО Е ИСУС ХРИСТОС." (1 Коринтяни 3:1-11).


Юлия Борисова, август 2011 година


Free Web Hosting