Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Волфганг Бюне: „Пророците идват“, „Игра с огъня“


Малко цитати от книгата „Пророците идват“


През 1990 година в Берн, под ръководството на Мартин Бюлман се състоял конгрес на континентално ниво - „икуменически конгрес на ръководителите на харизматичното обновление в Европа.“ Присъстват около 4000 човека, като около 53 процента от тях са католици.

В същата година в Индианополис (САЩ) се провежда междуконфесионален харизматичен конгрес с приблизително 20000 участници... И тук католиците са около 48 процента от участниците. Прочетени са приветствия от Джордж Буш, папа Йоан Павел ІІ и Йонги Чо.

През 1991 година в Бригтън, Англия се провежда планиран световен конгрес на ръководителите на харизматичното движение. ... Сред участниците са 880 католици, 1200 англикани и лютерани и около 1000 петдесятници и членове на независими църкви от 115 националности.

Евангелизация 2000: „Всички наши проповеди са проповеди на Църквата. Това, което правим, е да проповядваме църковни учения. Ние казваме на хората не само за това, че е необходимо да отидат при Исус, а и че им е необходимо да отидат в Църквата.“

Том Форест, Индианаполис 1990 година: „Моята задача, моята роля, нашата роля в евангелизацията се състои в това да доведем хората при Христос. Задачата ни е да ги направим истински християни, тоест, да ги доведем в католическата църква... Не, вие не просто каните някого да стане християнин; вие приканвате хората да дойдат с вас в католическата църква, за да бъдат нейни нови членове.“

Евангелизация 2000 – програма за „католизация“?

„Когато католиците се молят за възстановяване на пълното общуване с другите християни, те се молят за такова единство, по отношение на което Църквата е уверена, че е угодно на Христос и което във всичките си съществени черти може да бъде осъществено само в католическата Църква.“

„... Християнинът католик вярва, че само в неговата църква съществува „достъп до цялата пълнота на спасителните средства.“

Американски епископи 1984 година: „Присъединяваме се към думите на папа Павел VІ, които папа Йоан Павел ІІ повтори по времето на посещението си в САЩ на 5 октомври 1979 година: „Ще продължим усилията си за сближаване с нашите отцепили се братя; ще вършим това с голямо разбиране, търпение и любов, без обаче да отстъпваме от истинската католическа Църква. В това се включва равновесието между словото и тайнствата като пътища за получаване на благодат (милост). Влизат и признаването на литургията за неизменен източник на истинския християнски дух, и традиционната почит към Мария, Божията майка, както и послушанието към папата, който е наместник на свети Петър.“

Ню Йорк, 29 март 1994 година. Видни евангелски християни и католици подписват и публикуват заявление. В него евангелските се извиняват, че в миналото са евангелизирали католици в католически страни и заедно с тях сега призовават взаимно да се признават и да не се занимават с „вербовка.“

Какво е това? Наивност или уловка?

Евангелските християни и католиците – братя и сестри в Христос?

И така, може ли един истински християнин да има брат, който:
-допуска да се обръщат към него с думите „Святи отче“, които Господ Исус използва за небесния си Отец;
-претендира, че представлява Христос на земята – роля, която принадлежи на Святия Дух;
-счита себе си за глава на цялата църква, при положение, че това е казано за Исус Христос;
-е наречен „учител на всички християни“, което е казано за Святия Дух;
-е считан за съдия на всички вярващи, какъвто всъщност е Исус Христос;
-казва, че е необходимо да се подчиняваме на него, за да получим спасение (папа Бонифаций VІІІ);
-се счита за „безгрешен“, когато с апостолска власт решава окончателно всичко, което касае въпросите на вярата и ритуалите (първи ватикански събор);
-през 1986 година в Асизи заедно с ръководителите на 12 световни религии се покланя на „божества“, обяснявайки на участниците, че достигането на света е по-важно от всички религиозни различия;
-заедно с добрия си приятел Далай Лама вярва, че вещиците, лекарите и спиритистите „освобождават“ „голяма духовна енергия“, създавайки „нов световен климат“;
-поставя мюсюлманския бог Аллах наравно с Бога от Библията...

Този списък може да бъде продължен...

Наивност или измамна уловка?

Даниел Каро, баптистки теолог: „... Или, може би, ние, евангелските християни вече сме отхвърлили библейските понятия за гибелното състояние на човека, за милостта, оправданието и примирението и заслепени от желанието да получим слава и одобрение, фактически вярваме, че в католическата църква ще се проповядва библейско Евангелие?“


Ако е така, тогава не е ли нормално евангелски, протестантски „вярващи“ и католици да се наричат взаимно „братя“ и да работят заедно? Ако и едните, и другите разпространяват ереси, макар и понякога различни, не са ли все пак еднакво деца на дявола, както Исус нарече фарисеите, които казваха, че Авраам е техният баща, а Бог Йехова е техен Бог?

Нима ученията, разпространявани от Кенет Хегин, Бени Хин, Били Греъм и десетки други „Христови последователи“ не доказват това? Някои от тях казват, че Исус е умрял и духовно в ада, че преди това е бил мъчен там от демоните и е приел същността на сатана и чак след това се е „възродил“; че там, а не на кръста е извършено примирението (Хегин). Други твърдят, че нашият Бог не е триединен, а деветоединен и ние сме „малки богове“ и т.н. Повече за тези гнусни учения, които Господ нарича „мерзостта, която докарва запустение“, можете да прочетете в посочените книги на Волфганг Бюне. Едната - „Игра с огъня“, както и последната, седма част от другата, са издадени на български от издателство „Верен“. Другата - „Пророците идват“ можете да прочетете на руски на този сайт: http://www.clv-server.de/pdf/255292.pdf

Дали Исус ще намери вяра на земята в такива официални църкви, когато се върне? „... Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?" (Лука 18:8б). Или любовта на мнозинството наистина ще е изстинала?„ И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее" (Матей 24:10-12 )

А къде е мнозинството? В официалните, регистрираните църкви, всяка със своя „християнска“ доктрина, но все пак „обединяващи се“ в „името“ на Исус Христос (а всъщност в името на Мария, в името на „безгрешния наместник“ на Бога на земята – папата и в името на хиляди „малки папи“, както са наричали Калвин). Ако преброим всички папи в историята (включително и папеса Йоана), ще се окаже, че Бог има доста наместници на земята! Интересното е обаче кога са започнали да бъдат „БЕЗГРЕШНИ“? Преди да ги ИЗБЕРАТ за папи или след това? Какво безумие е да твърдиш подобно нещо за смъртни, тленни човеци, отричайки по този начин спасителната жертва на въплътилия се вечен, нетленен Господ и Спасител – Исус Христос!!!


Юлия Борисова, август 2011


Free Web Hosting