Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Дева Мария – БОГОРОДИЦА???

МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА РОДИ БОГА - ВЕЧНИЯ, КОЙТО Е ПРЕДИ ВСИЧКО,
ВСЕМОГЪЩИЯ, КОЙТО Е СЪТВОРИЛ ВСИЧКО?


Чувала съм, че Бог ражда богове, защото слоновете раждат слонове, прасетата - прасета, магаретата – магарета и т.н. И в тези твърдения има известна „логика“, макар и изцяло плътска, земна, БЕСОВСКА. Но в това, което твърдят така наречените „православни християни“ и така наречените „християни – католици“ дори човешка логика не може да има! Човешката дъщеря Мария (пък макар и девица), човекът Мария - да роди Бога!!! Творението да роди Твореца си!!! Тя е родила единствено тялото, подобно на човешката плът, в което се е въплътил Бог – нашия Спасител и Господар Исус Христос, Който е бил в началото:

„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците... Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна“ (Йоан 1:1-4;9,10).

 

Част от предаването „ИКОНОСТАС“ (между минути 8.46 и 20.13), излъчено по Нова телевизия на 8 септември 2012 година.

„... Ето, всичките ние заедно с вас днес преживяваме и пред очите ни е едно чудо, което става всяка година на този ден; тъй както и този път. Какво е това чудо? Ами, това е, че празнуваме успението богородично; и празнуваме нейното погребение, а не плачеме. Изпращаме я по пътя на целия свят; отхождането й на небесата, а не тъгуваме. Поздравяваме се, палиме свещи; целуваме светата икона, прегръщаме се, поздравяваме се с празника и настроението ни е весело. Тогава, какво става? Защо сме на погребение, а не тъжим и не плачем?

Който присъства снощи на опелото на света богородица, може би забеляза и чу чудесни изрази какво е това успението на света богородица, какво се е случило на тоа ден и защо ние, бидейки тука (на погребение знаете, че не се кани) всички вие сте дошли по желание и то с най-радостни чувства. Ето истината каква е:

Живяла света богородица след възкресението възнесението на нейния син Господ Исус Христос; живяла тя в Ерусалим след слизането на Светия Дух, ден петдесетница. Дошъл архангел и й съобщил, че вече е дошло време, когато тя трябва да напусне този свят. Обградена от апостолите, които както ... (следват думи, които първо не са отчетливо произнесени и чието значение не ми е ясно – може би са от гръцки произход? Ю. Б.) на празника днеска говори – всички се събрали при нея по случай нейното погребение, от целия свят на облаци по чудесен начин и за нейното погребение в гетсиманската градина. Погребали я, но на третия ден намерили гроба празен. Какво означава това?

Първо: Православното свещено предание говори, че света богородица наистина е умряла. Преданието казва, че нейната смърт е реална, е човешка както всяка наша смърт. Нейното погребение, нейното успение се счита като нормално и естествено за всички нас.

Второ: Явяването на Господ Исус Христос на нейната смърт също не е извън православното свещено предание. Вие знаете, че Господ Исус Христос доби човешкото си естество от нея, от майката божия, от света богородица. Тъй че нормално е и ние можем да повярваме, че ако Той, Господ Исус Христос се е явил на свети архидякон Стефан при неговата смърт, което намираме в Деяния седма глава петдесет и шести стих, то колко повече Господ Исус Христос трябва и е бил на нейното успение.

Трето: Светите отци свидетелствуват, че света богородица е отнесена в небесната слава. Те също свидетелствуват, че след погребението на света богородица, нещата са в тайна; и затова те не са ни препоръчали ние да казваме, че е възкръснала*, но ни завещават един термин, който ние приемаме най-добре: успение, заспиване. На гръцки език най-близката дума е възнесение. Така че ние можем да считаме, че ТЕЛОМ света богородица се е възнесла на небесата както се е възнесъл и нейния син. Можем да бъдем уверени и в това, че свети апостол Павел говори, че всички ние като му дойде времето, ще бъдем грабнати върху облаци, за да срещнем Господа във въздуха и така с Господът да пребъдем във вечни времена, съгласно Неговото писание в първото послание Солуняни, четвъртата глава, седемнайсти стих; то колко повече, нали, ние можем да се уповаваме и да вярваме, че успението на света богородица е възможно. Света богородица е отминала този свят, за да бъде по-близко до нейния син, когото всички ние изповядахме в символа на вярата, че Той стои от дясно на Бога в небесата; и така че тя се е възнесла, за да бъде по-близко до Него и да възнася нашите молитви. ... И там на една композиция видяхме Господ Исус Христос в присъствието на множество хора пред смъртното ложе на своята майка; благославя я и се докосва до нейната глава. А тя заспала, турила ръцете така на гърдите, както го прави смъртник; обаче десната ръка е издигнала и докосва нейния син. Това показва, че ето, Господ щом е и на зографията дадено, непременно е присъствал и е взел душата на своята майка да я отнесе в другия свят. Така че учението наше на православната църква е: че света богородица е наш модел, модел за всички православни; и то не само в този живот, но и в отминалия живот. Тя е много важна фигура да се изразим така фигуративно и в земната и в небесната църква. Тя даже е в центъра на църковния живот и то точно в сърцето, където приема наште молитви, които са възвисени към нея от все сърце и ги предава на Господа за благословение и изпълнение (Каква мерзост!!! Господ Исус никъде и никога не ни казва: Молете се на майка ми, а: „И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна“ Йоан 16:23,24; бел. Ю. Б.) ... и им казала: Радвайте се, аз съм с вас през всички дни. Апостолите се зарадвали за това видение и вместо да кажат: Господи Исусе Христе, помагай ни, те вкупом велегласно казали: Света богородице, помагай ни.“

Този, който говори дали изобщо си спомня думите на Исус на сватбата в Кана Галилейска? „И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат. А Исус й казва: Какво има между Мене и тебе жено? (или: „Ти нямаш власт над Мене жено“; бел. на Ю. Б.) часът Ми още не е дошъл“ (Йоан 2:3,4). Дали си спомня и други слова на Исус: „И дойдоха при него майка Му и братята Му, но поради множеството не можаха да се приближат до Него. И известиха Му: Майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Те видят. А Той в отговор им рече: Майка Моя и братя Мои са тия, които слушат Божието слово и го изпълняват“ (Лука 8:19-21).

Господи, каква мерзост, какво богохулство, каква хула срещу СВЯТИЯ ТИ ДУХ!!! Какво лъжеучение (ЕРЕС)!!!

Въздай, Боже Всемогъщи, Татко наш, според Твоята справедливост, за Твоя прослава и прости според Твоята любов и Твоята милост!

„...ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ"“ (Римляни 12:18,19).

„Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците. Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели; тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия Син, и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта? Защото познаваме Този, Който е рекъл: "На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние"; и пак: "Господ ще съди людете Си". Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог“ (Евреи 19:26-31).

„...както е писано: "Бог им даде дух на безчувствие, очи - да не виждат и уши - да не чуват". И Давид казва: - "Трапезата им нека стане за тях примка и уловка, Съблазън и въздаяние“ (Римляни 11:8,9).

„Затова нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина. Писах ви в посланието си да се не сношавате с блудници, не че съм искал да кажа за блудниците на тоя свят, или за сребролюбците и грабителите, или за идолопоклонците, понеже тогава би трябвало да излезете от света, - но в действителност ви писах да се не сношавате с някого, който се нарича брат ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да ядете заедно. Защото, каква работа имам да съдя вънкашните човеци? Не съдите ли вие вътрешните, докато вънкашните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си“ (1 Коринтяни 5:8-13).

„И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник“ (Матей 18:15-17).

Колко ли пъти Бог е показвал вината на такива „християни“, които са съгрешили срещу Него, ВСЕМОГЪЩИЯ? И за какви ли ги счита Той в момента, ако не за ЕЗИЧНИЦИ И БИРНИЦИ?

Спирам дотук, защото душата ми вече се „разболя“ от толкова наситено и мерзостно богохулство! Който има желание, може да слуша колкото си иска еретичните учения на единствената „православна и истинска“ църква на света. Само се моля повече хора да се новородят и да търсят не света богородица или други живи, а и вече починали хора, а ЕДИНСТВЕНИЯ ПЪТ към БОГ ОТЕЦ – ИСУС ХРИСТОС; и то да Го търсят като истински „беряни“- винаги сравняващи изнасяните проповеди от такива „святи хора“ с БИБЛИЯТА!

 

--------------------------------------

*Щом произнасящият тези слова на основание на някаква „тайна“, появила се след „успението“ на дева Мария казва, че вярва, че богородица се е „възнесла“ (тоест, буквално, че е възкръснала - „че ТЕЛОМ света богородица се е възнесла на небесата както се е възнесъл и нейния син.“), тогава със сигурност вярва, че и другите умрели „светци“ просто са заспали, възкръснали са и също са близо до Исус на небето, за да се молим и на тях, и те като Мария да предават молитвите ни „за благословение и изпълнение“ на Исус Христос).

УДИВИТЕЛНО! И какво да правим тогава с предупреждението на Павел, че още по негово време са се появили гнусни еретици, които се мъчат да мамят християните, че възкресението на светиите от мъртвите вече е настъпило?

“Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината. А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие, и УЧЕНИЕТО на такива ще разяжда като ЖИВЕНИЦА (1.Туберкулозно заболяване на лимфните жлези по шията; скрофули. 2. Изобщо тежка болест. 3. Рана, която не заздравява – ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК); от които са Именей и Филет, които се отстраниха от истината, като казват, че ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ВЕЧЕ Е СТАНАЛО, та СЪБАРЯТ ВЯРАТА на някои” (2 Тимотей 2:15-18).

 

Юлия Борисова, септември, 2012 година

 

Предаването „ИКОНОСТАС“, излъчено по Нова телевизия на 8.IX.2012г.: http://play.novatv.bg/play/280980/

 

Free Web Hosting