Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Нов космически ред?


Цитати от интервюто на господин Тимен Тимев в предаването на БНТ1 „Малки истории“ от събота, 10 ноември 2012 година:

ТТ: „... аз имах една система за стимулиране мозъка на кърмачетата и отглеждане на таланти и я приложих върху детето на сестра ми...“

Въпрос на водещия: „Кои деца са индиго и кои кристални - с по две думи, за да се ориентираме...?“

Отговор на ТТ: „...така наречените „индиго деца“ в аурата на тези деца виолетовият цвят преобладава... От останалите деца разграничава ги всъщност съвсем не индиговия цвят... Тези деца се чувстват съпричастни не на земята и на ЧОВЕЧЕСТВОТО*, а те изобщо се чувстват съпричастни на това, което модерната наука доказа: че в цялата Вселена всичко е свързано с всичко. Ние сме изградени от елементи, които всъщност ги няма на Земята. Химическите елементи са дошли от много звезди при избухване на свръхнови. Тоест тези деца изглежда тяхната не само изглежда, но това вече има някакви така полудоказателства; ДНК-то на тези деца претърпява някакви еволюционни много бързи промени и те получават някакви интуитивни виждания за това, което става в собственото им тяло, а от друга страна тяхната психика не стои затворена в техните черепи, а плъзва в психиките на другите деца... Тези деца индиго особено обаче по-късната версия така наречените кристални деца те се чувстват, те всъщност идват със знание не за нашия човешки земен ред те идват със знание вече за един космически ред. Затова е редно да говорим не за „Новия световен ред“ – това са някакви социални така нали псевдокорекции на обществото. Говорим за „Новия космически ред.“ С една дума, новите деца идват с някакво вътрешно интуитивно чувство; те след това го осъзнават; то идва като безсъзнателна автоматична способност. Новите деца, говоря по-бавно нали, за да бъде по-ясно, новите деца идват с това вътрешно интуитивно чувство, че от една страна те са представители на цялата Вселена, а от друга страна, че самата Земя е редно да се измести и човешката антена от геоцентризъм към космоцентризъм.

Въпрос от водещия: Чухме за индиговите, да чуем и за кристалните спрямо индиговите и спрямо останалите.

ТТ: „Да, да... Значи психологическите им характеристики когато аз казах, че чувстват, че тяхната душа... първо те идват от всякъде ... значи те имат интуитивното усещане и след това става рационално, че те нямат един единствен родител, от там, че нямат един единствен АЗ; те се чувстват разпръснати, десеминирани в цялата Вселена. Това, което по-рано са го имали мистиците. Значи те идват с едни вродени знания, които по-рано са ги имали мистиците и големите учени. ... Припокриването на индиговите и кристалните деца е в това, че те всички се чувстват съпричастни тяхната съпричастни на всичко живо и даже и не живо, което става във Вселената. Те не са вече емпатични - емпатия е да чувствам вашата душа, но с корекция за моето собствено АЗ. .... Те са трансперсонализирани, тоест, те имат чувството за един нумерос инфинит плурал иго (вероятно от английски – infinite numerous plural ego, както се появява на уебсайт на Тимев, бел. авт.) – за един безкраен множествен АЗ. Казвам ви, те имат чувството, че идват от всякъде, че тяхната Родина е навсякъде; те се чувстват свободно преминават от мозък в мозък, от психика в психика; те просто това свободно преминаване днеска то всъщност си намери потвърждение във Физиката. Това се нарича принципа за но локалити - за нелокалността. Всеки знае....“

Ужас! Спирам до тук! Да не знаеш какво приказваш, а да бръщолевиш толкова уверено!!!

И тъй, не разбрах какво му е на реда във Вселената? Какво не е на ред в Космическия ред, та се налага да минем от „геоцентризъм към космоцентризъм“? Оправихме земята и сега дайте да се насочим към останалата част от Вселената, където няма хора. И какво „общуване“ ще търсят човешките души в Космоса (в частност детските души от „новите“ човешки „раси“), които според господина интуитивно чувстват. Каква ли ще е тази „вродена“ интуиция**, супер интелигентност и висше духовно развитие и съвършенство, проявени от „нова раса“ (каквото и да означава това), която няма приемственост с предишните „раси“, предишните поколения и не е възпитавана от родители, роднини и човешко общество? Защо тези деца „индиго“ и „кристали“ се раждат от хора или семейства, живеещи на земята, които трябва да ги възпитават, обучават, хранят обличат, пазят, а в същото време г-н Тимев говори, че имат „други родители“? Кой е до тях, когато прохождат, кой им приготвя нужното за бита, колкото и незначителен да му се струва на господин психиатъра този въпрос – със земното битие. Да не говорим, че то не включва само материалния, а и душевния и духовен живот на “всички раси“, както нарича той ЧОВЕЧЕСТВОТО?

Но да се върнем на въпроса с кого ще общуват в Космоса „новите раси“ и кои са всъщност техните „други“ или „истински“ родители? Както знаят тези, които вярват в ИСТИНСКИЯ, ВЕЧЕН, НЕСЪТВОРЕН, а САМИЯТ ТОЙ ТВОРЕЦ НА ВСЕЛЕНАТА Бог, единствените ЖИВИ СЪЗДАНИЯ в Космоса (небесата) са АНГЕЛИТЕ – всички те са Божии, но едните чисти и покорни на Бога, а другите – бунтовници и врагове на своя Творец.

Апостол Павел много ясно показва кои са тези „други родители“, за които завоалирано се опитва да говори въпросният господин Тимев:

„Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да УСТОИТЕ срещу ХИТРОСТИТЕ НА ДЯВОЛА. Защото нашата БОРБА НЕ Е СРЕЩУ ПЛЪТ И КРЪВ (тоест, срещу човешки същества, обитаващи Земята), но срещу НАЧАЛСТВАТА, срещу ВЛАСТИТЕ, срещу ДУХОВНИТЕ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО в НЕБЕСНИТЕ МЕСТА (тоест, срещу дявола и неговото „небесно царство“ от зли духове).” (Ефесяни 6:10-12)

“И стана война на небесата: Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея; и змеят воюва заедно със своите ангели; обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален беше големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него” (Откровение 12).

Бог никога не призовава към „отваряне“ на човешките души и умове изобщо, а още по-малко за „интуитивното“ им и безконтролно сливане в едно помежду си или с „нещо друго“. Точно обратното – Той мрази самоволното преместване на „межди“ (размиване и премахване на граници) и дава на хората дух на самоконтрол:

“Проклет, който се ПРИСМИВА на БАЩА си или на МАЙКА си. И всичките люде да кажат: Амин! Проклет, който ПРЕМЕСТИ МЕЖДИТЕ НА БЛИЖНИЯ СИ. И всичките люде да кажат: Амин! Проклет, който отбие слепия от пътя. И всичките люде да кажат: Амин!” (Второзаконие 27:16,18).

„Защото Бог ни е дал дух НЕ НА СТРАХ, а на СИЛА, ЛЮБОВ и СЕБЕВЛАДЕНИЕ. И тъй, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене - затворник за Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога (2 Тимотей 1:7,8).

Я сега да видим г-н Тимев, според вас, към какво призовава Бог със следното изречение: „... Бог ни е дал дух НЕ НА СТРАХ, а на СИЛА, ЛЮБОВ и СЕБЕВЛАДЕНИЕ“.

От вашите изказвания могат да се направят два извода: или че не признавате съществуването на самоконтрола и любовта между хората, или пък според вас да обичаш някого означава да помогнеш на злите духове (НАЧАЛСТВАТА, ВЛАСТИТЕ, ДУХОВНИТЕ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО в НЕБЕСНИТЕ МЕСТА) да влязат в умовете и душите на хората (дори още в бебешка и ранна детска възраст); после на свой ред те да проникнат в умовете на други, за да да изчезне същността на човека като отделно от другите живо човешко същество и всички да се превърнат в ЕДИН ГОЛЯЯЯЯМ „АЗ“ (тоест - в едно голямо НИЩО, да се обезличат). Затова ли не признавате никой от съществуващите политически и икономически режими, включително и капитализма? Затова ли смятате, че трябва да се обърнем от „геоцентрично“ към „космоцентрично“ общество, да установим не „Нов световен“ нюейджърски ред върху това толкова „маловажно“ човешко битие на земята и да „сътворим“ „Нов космически ред“ който да няма нищо общо със земния живот на хората? За космическия ред ли се „тревожите“ или искате да обезличите съвсем Божието творение – човека? Искате да можете още по-лесно да превърнете всички хора в безлична, тъпа маса, която ще се манипулира много по-лесно и то, за да върши само делата на дявола, без дори да има и най-малка представа кой кой е и кое е добро и зло? НАЙ – ГОЛЯМАТА МЕЧТА НА ДЯВОЛА - всички хора вкупом да му се поклонят и да не се спаси никой!!!

Интересно как всички„демократи“ в България (и не само) все още продължават да смятат, че комунистите с техния комунизъм, виновни за всички техни беди, както и за всички беди на човечеството, са били най-големите демони и радетели на обезличаването, след като слушат ученията на такива видни, избрани и велики психиатри и „богослови“ като вас (или Дънов, Блаватска и други) - псевдоучители и псевдобогослови, специалисти по всичко, което става както под, така и на небето?

Какво безумно, жестоко, човекоубийствено учение, мерзост в Божиите очи!!! Мерзост, чрез която дяволът и човекът със земната си и бесовска мъдрост искат да се изравнят с Бога и дори да се поставят над Него. Това, което ще направи и последният АНТИХРИСТ в човешки образ:

„...който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог” (2 Солунци 2:4).

Ето и някои стихове от Библията, които се отнасят само за Бога и за суверенните и законните Му действия като единствен Господар на Творението си и всеки, който се опитва да имитира Бога, ще си получи заслуженото:

„А главните свещеници и книжници, като видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма, казвайки: Осана на Давидовия Син! възнегодуваха и рекоха Му: Чуваш ли какво казват тия? А Исус им каза: Чувам. Не сте ли никога чели тая дума: - "ИЗ УСТАТА НА МЛАДЕНЦИТЕ И СУЧЕЩИТЕ ПРИГОТВИЛ СИ ХВАЛА?" (Матей 21:15,16).

“А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна... През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град, и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. И щом чу Елисавета Марииния поздрав, МЛАДЕНЕЦЪТ ЗАИГРА в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух, и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, МЛАДЕНЕЦЪТ ЗАИГРА РАДОСТНО В УТРОБАТА МИ” (Лука 1:34-36; 39-42).

Никой обаче не може да отнеме славата на Бога – на Творец, на Баща на Творението; Великия, Милостивия, Справедливия, Спасителя. Защото всичко истинско е от Него: мъдрост, милост, благочестие, живот. Ето какво прави Той и ще продължи да прави докато постави всичко в краката на нашия Господ и Спасител Исус Христос:

“... вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили. Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата; да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото, относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен владетел, било на управителите, като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците. Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на НЕВЕЖИТЕ И ГЛУПАВИ ЧОВЕЦИ” (1 Петър 2:10-15).

„Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си. Защото словото на кръста е БЕЗУМИЕ за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е БОЖИЯ СИЛА. Понеже е писано: "ЩЕ УНИЩОЖА МЪДРОСТТА НА МЪДРИТЕ, и РАЗУМА НА РАЗУМНИТЕ ще ОТХВЪРЛЯ". Где е мъдрият? Где книжникът? Где е разисквачът на тоз век? НЕ ОБЪРНА ЛИ БОГ В ГЛУПОСТ СВЕТСКАТА МЪДРОСТ? Защото, понеже в Божията МЪДРА НАРЕДБА (тоест РЕД) СВЕТЪТ В МЪДРОСТТА СИ не позна Бога, БЛАГОВОЛИ Бог чрез ГЛУПОСТТА на това, което се проповядва, да СПАСИ ВЯРВАЩИТЕ. Понеже юдеите искат ЗНАМЕНИЯ, а гърците търсят МЪДРОСТ; а ние ПРОПОВЯДВАМЕ РАЗПНАТИЯ ХРИСТОС, за юдеите СЪБЛАЗЪН, и за езичниците ГЛУПОСТ; но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост. Защото БОЖИЕТО ГЛУПАВО е ПО-МЪДРО от човеците, и БОЖИЕТО НЕМОЩНО е ПО-СИЛНО от човеците” (1 Коринтяни 1:17-25).

„А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят". А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Защото кой човек знае що има у човека, освен духът на човека, който е в Него? Така и никой не знае що има у Бога, освен Божият Дух. А ние получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари; което и възвестяваме, не с ДУМИ НАУЧЕНИ ОТ ЧОВЕШКА МЪДРОСТ, но с думи научени от ДУХА, като поясняваме ДУХОВНИТЕ неща на ДУХОВНИТЕ ЧОВЕЦИ. Но ЕСТЕСТВЕНИЯТ човек (тоест г-н Тимев и подобните нему) не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и НЕ МОЖЕ ДА ГО РАЗБЕРЕ, понеже, то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не изпитва. Защото, "Кой е познал ума на Господа, За да може да го научи? А ние имаме ум Христов” (1 Коринтяни 2:9-16).

„Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятствуват на истината чрез неправда. Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но ИЗВРАТИХА се чрез СВОИТЕ МЪДРУВАНИЯ, и НЕСМИСЛЕНОТО ИМ СЪРЦЕ СЕ ПОМРАЧИ. Като се ПРЕДСТАВЯХА ЗА МЪДРИ, те ГЛУПЕЕХА, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Затова, според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота...” (Римляни 1:18-24).

Но кой ли да се замисли за човешката „мъдрост“ пък била тя и „религиозно разнообразна“: „... но ИЗВРАТИХА се чрез СВОИТЕ МЪДРУВАНИЯ, и НЕСМИСЛЕНОТО ИМ СЪРЦЕ СЕ ПОМРАЧИ. Като се ПРЕДСТАВЯХА ЗА МЪДРИ, те ГЛУПЕЕХА...“

ЗАТОВА Бог има само едно учение, една РЕЛИГИЯ и тя е „ПРОСТА“!

„... защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа. Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се РАЗВРАТИ УМЪТ ВИ и отпадне от ПРОСТОТАТА И ЧИСТОТАТА, която дължите на Христа” (2 Коринтяни 11:2,3).

Обратно, казано е: „Понеже юдеите искат ЗНАМЕНИЯ, а гърците търсят МЪДРОСТ...“, затова дяволът има много религии, много философски учения (различни, но само на пръв поглед). Така той, както и всички негови „деца“ на земята искат да представят Бог Отец и Творец като диктатор, насилник и глупак, а себе си като велики философи със сложна, гениална мисъл, изключително толерантни и следователно любещи, разрешаващи на хората „свободата“ да мислят каквото си искат и да вършат всичко, което си пожелаят.

-------------------------

*Значи според цитирания ТТ новите деца на човечеството се чувстват съпричастни с всичко живо или мъртво от Вселената, само не и със себе си и себеподобните си – ЧОВЕЧЕСТВОТО като цяло, другите хора.

**интуиция - Усет, способност за несъзнателно проникване в същността на явленията; прозрение. Синоними: непосредствено възприятие, прозрение, проблясък, усет, предусет, вътрешно чувство, подсъзнание, предчувствие, догадка, инстинкт (Тълковен речник; Това ли е човекът, в частност децата от новата раса? Някакви несъзнателни животни с инстинкти?)

Юлия Борисова, ноември 2012 година

 

Free Web Hosting