Ако разпространявате този материал, молим ви да го правите безплатно, без да го променяте и да посочите източника.
http://christian-books.hit.bg

 

Християни или еретици?


Въпрос на водещия*: „Православен ли си?... Какви църкви посещаваш?“

Отговор на господин Петър Гюзелев: „Аз съм (в) протестантската църква, но искам да ви кажа, че това е безпредметно. В момента безпредметно е да се дели църквата на протестантска, православна или католическа, защото ТОВА Е ЕДНО И СЪЩО. Това е едно и също. Съвсем дребни детайли се разминават (да не забравяме, че Павел нарича Р А З П Р И** тези „дребни детайли“, незначителни различия, за които става въпрос тук!) ОСНОВНОТО НЕЩО, НА КОЕТО СА ТОВА.*** Така че няма смисъл политически да се обвиняваш: еди какво си, еди какво си...“

Да, така е. Те имат ЕДНА И СЪЩА същност; но не защото е истина, че всички „членове“ на изброените „ХРИСТИЯНСКИ“ църкви (разбирай деноминации – католици, православни, протестанти, адвентисти, мормони, иеховисти и други) са действително новородени, покаяли се, променили живота си ученици и последователи на Спасителя си, в които вече живее самият Той - Исус Христос (а не просто ЗАКОНА ДЕТЕВОДИТЕЛ, който евентуално някога ще ги отведе при НЕГО – Галатяни 2:19,20; 3:24). Те са еднакви, защото са богопротивници, богоотстъпници и еретици!!! Затова и разликите между тях според гореспоменатия господин се оказват така малки, незначителни и дори няма нужда да бъдат споменавани.

То си е наистина така: след като така наречените „християнски“ църкви живеят според човешки измислици и изопачено Божие слово, има ли значение коя е точно преобладаващата, най-често изтъкваната и проповядвана от тях ерес – превръщането в „БОГ“ на дева Мария, на католическия папа или на земния, материалния ПРОСПЕРИТЕТ? Дали обаче всички деноминации и всички техни „членове“ мислят като г-н Гюзелев? Или само тези, които изповядват под някаква форма „църковен икуменизъм“ (механично обединяване на разделени „християнски“ религиозни общности, все по-често включващо будизъм и други нехристиянски общности), като по този начин бързат да поставят основата и самите те да станат „крайъгълния камък“ на бъдещото царство на АНТИХРИСТ?

Следва да зададем и съвсем логичния и чисто риторичен въпрос, който се появява като следствие от подобни разсъждения: Защо, след като различията всъщност не са никакви различия (незначителни, без значение, особено в Божите очи може би!?) съществуват всички тези различни християнски църкви? „Моля ви се, братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие, и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от Хлоините домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало Р А З П Р И. С това искам да кажа, че всеки от вас дума: Аз съм Павлов; а аз Аполосов; а аз Кифов; а пък аз Христов. Нима се е РАЗДЕЛИЛ ХРИСТОС? ПАВЕЛ ЛИ СЕ РАЗПНА ЗА ВАС? Или в Павловото име се кръстихте? (1 Коринтяни 1:10-13).


*http://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/video/699539549-Petar_Gyuzelev_za_vyarata_muzikata_i_Shturtsite.html (БТВ, 28ноември 2012)

**разпра - кавга, спор, разправия, свада; синоними: крамола, караница, спречкване, саморазправа, бой, вражда, раздор, ежба, разправия; неприятно положение, недоразумение, търкане, неприятен инцидент

***Г-н Гюзелев говори преди това за спазване на закони : не кради, не убивай; спомена, че трябва да помагаш на този, който има нужда. Например, колко е трудно да помагаш на убиец; спомена, че има в протестантските църкви, коренно променили се, покаяли се престъпници. Сигурно това имаше предвид, когато изрече думите: „ОСНОВНОТО НЕЩО, НА КОЕТО СА ТОВА“.


Юлия Борисова, ноември 2012 година


Free Web Hosting