XI. Лъжеучения и лъжеучители

   178. Лора Добрева - До г-н Иван Костов, лидер на ДСБ – относно Европейския Съюз и християнските ценности
   176. Юлия Борисова - Свободна воля или Калвинизъм?
   180. Лора Добрева - „Религиозни фанатици атакуват погребението на Дио“
   181. Лора Добрева - „Двама за Христос“ продължава сексуалната революция
   183. Лора Добрева - Разводът на Бени Хин и новото му приятелство с Пола Уайт
   184. Лора Добрева - ВЕБИ – клон на Държавна сигурност?
   185. Юлия Борисова - Кой е най-скучния човек живял на земята?
   186. Лора Добрева - Приятелите на Джон Пайпър НЕ СА и мои приятели
   187. Юлия Борисова - Папата и евреите
   191. Юлия Борисова, Лора Добрева - Кога разпъваме Исус за втори път и Го опозоряваме?

   192. Юлия Борисова, Лора Добрева - Харизматици и калвинисти
   197. Лора Добрева - Пренебрегнахме кръста… украсихме кръста
   200. Лора Добрева - The Message и икуменизма
   201. Лора Добрева - Skype разговор с Георги Софрониев
   202. Лора Добрева - Да простим на Църквата
   207. Юлия Борисова - Положителната изповед
   208. Юлия Борисова - Кой кого притежава: ние Божия Дух или Божият Дух нас?
  
210. Юлия Борисова - Християнството - „философски мистицизъм“ или Божия ИСТИНА?
  
211. Юлия Борисова - Чувам глас, но не разбирам какво говори
   215. Юлия Борисова, Лора Добрева - „Вибрациите” на Библията, Бялото братство, Петър Вангелов и Майтрея, мировия учител

   216. Лора Добрева - Как Рик Джойнър ще ти помогне да отхвърлиш думите на апостол Павел (а с тях – самото Божие слово)
   217. Юлия Борисова - Исус пророкува за масоните
   212. Лора Добрева - Внимавайте с Георги Георгиев / AxuToB / batkoto
   213. Лора Добрева - Християнски phishing: Георги Георгиев / AxuToB / batkoto
   220. Юлия Борисова - До пастор апостол Георги Бакалов
   222. Юлия Борисова - Волфганг Бюне: „Пророците идват“, „Игра с огъня“
   248. Юлия Борисова - „Най-висшата“ човешка наука не е ли в същност религия? (Друг Христос...)
   270. Юлия Борисова - Дева Мария – БОГОРОДИЦА??? МОЖЕ ЛИ ЧОВЕК ДА РОДИ БОГА - ВЕЧНИЯ, КОЙТО Е ПРЕДИ ВСИЧКО, ВСЕМОГЪЩИЯ, КОЙТО Е СЪТВОРИЛ ВСИЧКО?
   271. Юлия Борисова - Отново за Исус Христос и „богородица“
   273. Юлия Борисова - Какво търсим в Библията - Божията мъдрост и учения или "доказателства” за нашите извратени "учения", дело на греховната ни плътска природа?

   279. Юлия Борисова - Нов космически ред?
   280. Лора Добрева - Аз, аз аз (не знам какво съм) или За дявола от устата на дявола
   284. Юлия Борисова - Християни или еретици?
   295. Юлия Борисова - ЕПЦ Варна и нейните „доктринални позиции.“

Към началната страница   ==>

Free Web Hosting