ХРИСТИЯНСКА ЛИТЕРАТУРА И СВИДЕТЕЛСТВА

english         français         español

А беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха словото с голяма готовност и всеки ден изследваха Писанията, за да видят дали това е вярно.

Free Web Hosting