Само за служители от Д-р Джон Ф. МакДжордж младши


   1. Д-р Джон Ф. МакДжордж младши - Исус – образецът за слугата-водач

   2. Д-р Джон Ф. МакДжордж младши - Служители или водачи – има ли избор?

   3. Д-р Джон Ф. МакДжордж младши - Да мислим и живеем като Исус

   4. Д-р Джон Ф. МакДжордж младши - Промяната абсолютно необходима ли е за растежа?

   5. Д-р Джон Ф. МакДжордж младши - Ключът към величието – да слугуваш и да даваш
Free Web Hosting